Gevinst: 20 milliarder I 2009 beregnet Econ Pröyry den samfunnsøkonomiske gevinsten av at den forventede pensjonsalderen utsettes. Rapporten ble laget på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk. Gevinsten er lik den ekstra verdiskapningen som årsverkene gir, pluss reduksjonen i offentlig sektors pensjonsutgifter. Konklusjonen er at en økning i forventet pensjonsalder (enten alders-, uføreeller avtalefestet pensjon) for dagens 50-åringer vil gi en samfunnsøkonomisk gevinst på mellom 18 og 21 milliarder kroner. HÅNDTVERKERE INNE: Nysgjerrig publikum ute. Fagbladet 8/2010 > 9 fbaargang2010 fbseksjonKIR