Tema: Seniorer på jobb Visste du at: • Bare 22 prosent står i arbeid fram til alderspensjon. • 40 prosent av de nye alderspensjonistene i 2008 gikk først på uførepensjon. Mens nesten 23 prosent gikk først av med AFP. • Færrest arbeidstakere over 62 år er i privat sektor, bare 4,3 prosent. • For hver ansatt som utsetter AFP med ett UNDRING I DET FRI: – Se, et skrukketroll! Anne Grete har jobbet siden hun var 14 år, og ble 50 før hun tok fagbrev som barne- og ungdomsarbeider. – Jeg kunne jo mye. Men det var lærerikt å få teorien og derved flere knagger å henge erfaringene på. Dessuten gir jo beviset på kompetanse både lønnsløft og en sikrere ansettelse. Sparer 200.000 per senior I kommunen jobber administrasjonen med å tallfeste seniorpolitikken. Det er et samfunns- Kilder: KLP, SSB, Econ Pöyry. BRANNALARMEN GÅR: Opptelling ok. Tilrettelegger: Personalrådgiver May-Tone Rasmussen. regnskap med mange variabler. For hver senior som ikke tar ut AFP, sparer kommunen over 200.000 hvert år fra de er 62 til 65. Da er det enkel hoderegning at det lønner seg å investere 50.000 årlig for å få seniorene til å bli værende i jobb. Sandnes er en av kommunene som har tatt konsekvensene av dette regnskapet og satt av et tilsvarende beløp i tilskudd og bonusordninger til medarbeidere som står i full stilling etter 62 år. Tilskuddene går til alt fra kompe- tanseheving, trening, utstyr på arbeidsplassen – til fridager eller husvask. Seniorpolitikken er ikke noe som begynner når de ansatte kan gå av. I Sandnes begynner ledernes samtaler med seniorene når de er 55 år. Målet er å lytte til ønsker og behov enten det gjelder videreopplæring eller hjelpemidler som gjør arbeidsdagen lettere. Hjernetapping – Det er kostbart å lære opp nyansatte. Det tar fort et halvår før de kan erstatte erfarne medarbeidere, påpeker personalrådgiver Rasmussen. Og nevner ingeniøren på teknisk som for tiden hjernetappes for kompetansen som er inne i hodet hans. Han er over 70 år og sitter på unik kunnskap om den tekniske utviklingen i Sandnes. Nå jobber han deltid for å legge informasjonen på data og bringe den videre til nye medarbeidere i kommunen. Bruker lederskolen Seniorpolitikk er også et viktig tema i Sandnes’ lederskole. Men det gjenstår fortsatt markeds-    > år, sparer kommunen omkring 200.000 kroner, i tillegg til opplæringsutgifter. • 87 prosent mellom 40 og 54 år er i arbeid, men det synker til under 66 prosent for dem mellom 55 og 66 år. Dersom yrkesdeltakelsen hadde holdt seg, ville nesten 140.000 flere mennesker arbeidet. • 1 av 6 seniorer (over 50 år) er blitt oppfordret til å slutte. (KLP-undersøkelse) • I 2000 skapte ulønnet arbeid verdier for 359 milliarder kroner. Det er mer enn oljeinntektene samme år (SSB). Da er husvask, matlaging og omsorg til eget og andres hushold tatt med. 10 > Fagbladet 8/2010 fbaargang2010 fbseksjonKIR