Kirke, kultur og oppvekst SFO på tvers av grensen % Norske filmdistributører protesterer Norske filmdistributører mener avtalen som skal finansiere digitaliseringen av kinoene i Norge, favoriserer Hollywood-filmer. Spleiselaget mellom bransjeorganisasjonen Film&kino, de store kinoene og filmdistributørene er lagt opp slik at amerikanske storfilmer slipper billigere unna. Norske distributører mener dette vil gå ut over tilbudet av norske kinofilmer. Statssekretær i Kulturdepartementet, Roger Solheim, sier til NRK at avtalen isolert sett ikke er god nok til å ivareta kulturpolitiske mål, men at dette kan ivaretas gjennom god oppsetningsstøtte.    IVR SFO-ansatte i Fauske, Saltdal og Sørfold har arrangert allsang på Graddis-grensen sammen med kollegaer fra Arjeplog. Etter modell fra TV2s sangtreff møttes rundt 600 barn og voksne fra ti SFOer i Nordland fylke og Arjeplog i Sverige til et stort sangarrangement. SFO-ledere fra Fauske, Saltdal og Sørfold har allerede et nettverk gjennom Regionalt kontor for kompetanseutvikling, RKK. Gjennom dette nettverket er de med i et prosjekt som heter Grenseløst entreprenørskap. Her er også Arjeplog med. – Vi fant ut at vi ville finne noe spesielt å samarbeide om, og her kom ideen om allsang på grensen, forteller Marit Megård fra Straumen skole. To artister ble leid inn, Malin Reitan fra Norge og Ola Svensson fra Sverige. Ungene øvde inn fire sanger og dannet et stort kor. – For meg var dette prosjektet ABM-avvikling SANGGLEDE: Vel framme på grensa fikk alle t-skjorte. Hver SFO hadde sin egen farge. Et kulturpolitisk prestisjeprosjekt legges ned, og en maktkamp i Kultur-Norge avsluttes. ABM-utvikling avvikles etter sju års drift, noe Fagforbundet beklager. Bibliotekdelen går til Nasjonalbiblioteket, minus seks stillinger innen forskning og høyere utdanning, som skal til Kunnskapsdepartementet. Museum og arkiv skal legges til Kulturrådet fra 1. januar 2011. Bibliotekavdelingens 18 årsverk pluss ytterligere sju ble overført Nasjonalbiblioteket 1. juli. ABM-utvikling ble opprettet i 2003. Da ble Statens bibliotektilsyn, Riksbibliotektjenesten og Norsk Museumsutvikling slått sammen. En politisk visjon lå bak opprettelsen av ABM-utvikling. Et samlet Storting var enige om at de tre feltene, arkiv, bibliotek og museum hadde mye felles rent faglig. lærerikt på den måten at jeg fikk utfordringer av mange slag. Ungene fikk bidratt, og vi følte at alle hadde jobbet for dette og kunne ta del i æren av å ha fått til Ingen medbestemmelse Ifølge kulturminister Anniken Huitfeldt (Ap) ønsker regjeringen med denne omstillingen å etablere sterkere fagmiljøer og styrke forvaltning og rådgivning på arkiv-, bibliotek- og museumsfeltet. Det mener ikke seksjonsleder Mette Hen- riksen Aas i Fagforbundet, som er bekymret for omleggingen der ABM ned- legges. – Med nedleggin- gen av ABM forsvin- et slikt arrangement. I tillegg ser vi helt klart at samarbeid og nettverk er nyttig. Dette kunne ingen ha gjort alene, sier Megård.    IVR ner det eneste organet som har til oppgave å tenke strategisk innenfor museumsområdet, kommenterer hun. – Feil endring Henriksen Aas understreker at hun ikke reagerer på endringer generelt. – Vi er for endringer når vi vet at vi går til noe bedre, men denne endringen gjør kulturministeren helt uten faglige begrunnelser. ABM hadde ambisiøse mål for å utvikle museene, påpeker hun. Tekst: INGEBORG VIGERUST RANGUL og OLA TØMMERÅS 28 > Fagbladet 8/2010 Foto: Arve Antonsen fbaargang2010 fbseksjonKIR