% Har du fått fnatt? IRRITABEL HENDELSE: Fnatt er den danske betegnelsen på skabb. På norsk har ordet fnatt fått en noe utvidet betydning. Det ble mye brukt under epidemienes århundre 1820–1920. Holder du ikke ut kløen? Hva er egentlig fnatt? Det kan du finne ut hvis du går inn på digitaltfortalt.no. På digitaltfortalt.no ligger det 200 fortellinger knyttet til kulturminner. Digitalt fortalt var ABMutviklings (arkiv, bibliotek og museum) satsing i Kulturminneåret 2009. ABM-utvikling ønsker at arkiv, bibliotek, museer, frivillige lag og foreninger og andre tar i bruk nettstedet. De vil ha ukjente, spennende, gripende, triste og morsomme historier knyttet til kulturminner. Ønsket er at tjenesten skal vokse seg til en stor fortellingsbase som viser bredden og variasjonen i begrepene kulturminner og kulturarv i mange år framover. På digitaltfortalt.no fins historien «Vi som en gang var vårt eget folk», skrevet og lest inn av Nina Johanne Rudolfsdatter Pettersen. Dette er dikt om romanifolket som reiste sjøveien sitt forhold til storsamfunnet. Det går an å høre om det første oppslaget i avisen om spanske-syken i Evje i 1918. Det er også laget en fortelling om da bonde og historieforteller Hans Seland hilste på den amerikanske presidenten. Finn mer på digitaltfortalt.no IVR Årets bygdekino Film&kino har kåret Evjemoen kino i Aust-Agder til årets bygdekino 2010. Prisen får de for sitt lokale engasjement, noe som igjen gir stor tilstrømning til filmene. Premien er et stipend på 7500 kroner som skal benyttes til å delta på en norsk filmfestival. På landsbasis har Bygdekinoen rundt 140.000 besøkende per år fordelt på 220 spillesteder.    IVR KURSTILBUD AFTENSKOLEN Region 1 • Kveldsklasser • Fjernundervisning • Nettforelesninger KUNNSKAPSKURS • Helseassistent • Legemiddelhåndtering • Pedagogikk • Sosialpedagogikk • Spesialpedagogikk • Krisepedagogikk • Sorgogsorgreaksjoner • Utviklingspsykologi • Kommunikasjon • Ledelse VIDEREUTDANNING • Barsel- og barnepleie • Psykisk helsearbeid Se www.aftenskolen.com Tlf. 73572800 VIDEREGÅENDE SKOLE • Helse- ogsosialfag • Barne- og ungdomsarbeider • Helsefagarbeider • Aktivitør • Fellesfag(allmennefag) FAGSKOLEUTDANNING • Autismeomsorg • Eldreomsorg • Kreftomsorg og lindrende pleie • Rehabilitering • Spesialpedagogikk • Veiledning e-mailadresse: trondheim@aftenskolen.no www.aftenskolen.com • E-post: trondheim@aftenskolen.no • Telefon: 73 57 28 00 Hjelp mot tvangsekteskap Nye tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet for første halvår 2010 viser at antall henvendelser om tvangsekteskap har økt sammenliknet med i fjor. Mange unge jenter ligger stort sett noe tilbake i tid. Sommeren er høytid for tvangsekteskapshen- og gutter frykter for å bli utsatt for ekteskapsinngåelse mot sin vilje. Antall saker der tvangsekteskap allerede har blitt gjennomført er fordoblet fra samme periode i fjor. Ekteskapsinngåelsen i disse sakene vendelser, og barne- og likestillingsminister Audun Lysbakken sier at det til enhver tid er et kompetanseteam som kan ta imot henvendelse og bistå Audun Lysbakken i akutte og andre henvendelser vedrørende tvangsekteskap. Politiet på Gardermoen har beredskap for tvangsekteskapshenvendelser hele året.    IVR Fagbladet 8/2010 > 29 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2010 fbseksjonKIR