STED FOR ALLE: Nina Malmgren er leder for Samsen kulturhus. Det har hun vært i elleve år. Hun er stolt av det proffe stedet de har bygd opp og bredden i aktivitetene de tilbyr. Nytt liv i slakteriet Til Samsen kulturhus i Kristiansand kommer ungdom som vet hva de vil. Tekst: INGEBORG VIGERUST RANGUL Foto: EVA KYLLAND I klatrehuset nærmer Aleksander, Maja og Marthe seg taket. Dansesalene fylles av hip-hopere og salsadansere. På den rytmiske scenen Bingen har Hans Petter Grimstad Gyldenskog eksamenskonsert i trommer. Myldrer av ungdom Samsen kulturhus ligger i de gamle lokalitetene til Agro Sam slakteri. Skiltene i det 6000 kvadratmeter store huset over fem nivåer viser vei til opplæring og opplevelser. Slaktehallen er et navn som er beholdt etter at siste slakting fant sted i 1986. Overalt er det trapper, ungdommer på vei til eller fra Bingen, filmverkstedet, Rock- eriet, keramikkverkstedet, Gateakademiet, Skateboxen, Kulturskolen eller Garasjen. Kafé Natmanden gir rom for pustepauser. – På folkemunne het bygget Samsen, og vi har valgt å beholde navnet som folk har et forhold til, forteller Nina Malmgren, leder for kulturhuset. Hit kommer ungdom mellom 15 og 25 år for å drive med sport, spille i band, danse og lage film. Klatrehuset har løyper i ulike vanskelighetsgrader. – Dans har fått et voldsomt oppsving etter alle danseprogrammene på tv. Det dannes nye dansegrupper hele tiden. Vi har vel 15-16 ulike grupper nå. Vi leier også ut noen av lokalene til ulike formål, og mange grupper driver sine egne aktiviteter i huset. POPULÆRT: Aleksander Andersen, Maja Berthelsen Lindgren Da har vi ikke det direkte ansvaret for kvaliteten. Men det er viktig å kommunisere våre forventninger til de ulike brukergruppene. Hva de har lov til og ikke, sier Malmgren. 32 > Fagbladet 8/2010 fbaargang2010 fbseksjonKIR