for alle, men vi har potensial til å nå flere og bredere grupper, sier Malmgren. Noen opplever stedet som lukket. Malmgren mener dette kanskje skyldes at Samsen ikke er et drop-in-sted. De fleste kommer hit med klare mål og interesser. Samsen har egen facebooside, de er på twitter og bruker bevisst de sosiale mediene. De henger også opp plakater om de ulike tilbudene rundt om i byen. En telling fra 2007 viste rundt 75.000 brukere. Malmgren sier det er vanskelig å telle, siden huset har mange inngangsdører og brukere med egne nøkler. – Samsen lever og er dynamisk. Nye aktiviteter kommer til; andre forsvinner. Vi er vel størst i landet og har mange kulturelle ytringer. Det er alltid noe som skjer her. Gateakademiet gir ungdom et alternativ Gateakademiet er et alternativt opplæringstilbud i praktisk-estetiske fag med tilbud for ungdom som mangler et ønsket tilbud om utdanning eller arbeid. – Vi jobber som et filmcrew og lærer masse, sier Magne Strand. Han er dypt konsentrert, og sjekker fjell og sminkede mennesker i egenproduserte kostymer som flimrer over skjermen. Magne Strand går går på Foto+Filmverkstedet, og er i sluttfasen med en backstage- og musikkvideo for Faanefjell, en folkemetallgruppe. Strand gikk på Gateakademiet for to år siden og har begynt på igjen i år. – Jeg trives veldig godt. Et kjempefint tiltak som jeg vil anbefale alle som ikke vet hva de skal gjøre. Balansen mellom krav, forventninger, samarbeid i små grupper og tett oppfølging passer meg bra. Avklaring Etter et år på Gateakademiet, med undervisning i kreative, praktisk-estetiske fag, finner over 80 prosent av ungdommene tilbake til videregående opplæring igjen. – Vi pleier å si at året hos oss er en avklaringsarena. Elevene får tid og mulighet til å ta bevisste valg om hva de vil gjøre i framtida, sier Per Arthur Hanssen, leder av Gateakademiet. – Vi hadde en elev som var fast bestemt på å bli fotograf. Etter et år var det iallfall sikkert at det skulle hun ikke bli. Hun ble kulturarbeider. Ingen drop-out – Skal man forhindre at ungdom dropper ut av videregående skole, må vi fange opp dem som sliter allerede på barne- og ungdomsskolen, påpeker Per-Arthur Hanssen. – Ingen kaller meg en drop-out hvis jeg slutter OPPDRAG SNART UTFØRT: Kim-Arly Karlsen fra folkemetallgruppa Faanefjell og Magne Strand, elev på Gateakademiet, er i sluttfasen av arbeidet med musikkvideoen. i jobben min i kommunen. Derfor bruker vi heller ikke det uttrykket om elevene som går her. Videregående skole er fremdeles frivillig. Hvis ungdom sier de ikke vil mer på videregående skole, skal de tas på alvor, mener Hanssen. Positiv handling Gateakademiet bruker konsekvenspedagogikken til den danske pedagogen Jens Bay, som fokuserer på at sosial læring er viktigere enn det faglige. Alt i livet får en konsekvens, også det man ikke gjør. – Hverdagen er ikke mye lotusstilling og røkelse, mer konflikt og konfrontasjon. Det kan kalles dialog hvis man vil det, sier Hanssen. – Konflikter kan ha positivt fortegn, sier Hanssen, og med det mener han at konflikter kan sette i gang prosesser hos eleven, og ofte føre ofte til forandring i væremåte og handling. – Det fører i alle fall ofte til en refleksjon hos den enkelte. Det er seks til åtte elever på hvert verksted. Elevene tar på seg oppdrag, og de som tar bilde- og videoredigering har blant annet gjort ferdig et bestillingsverk fra sosialetaten om barn som pårørende. GATEAKADEMIET • Alternativt skoletilbud for unge mellom 16 og 25 år • 25 elever, og drives av Kristiansand kommune • Gir alternativ opplæring med verkstedene Foto+Film, Ide+Trykk, Form+Design og Musikk+Musikkproduksjon. • Elevene rekrutteres via oppfølgingstjenesten i fylkeskommunen og Nav. • Etter ett år gir Gateakademiet kompetansebevis, men elevene kan ta ytterligere ett år i kombinasjon med skole eller arbeid. • Opplæringen er etter den enkeltes behov og nivå • Er en del av det totale tilbudet i Samsen kulturhus. 34 > Fagbladet 8/2010 fbaargang2010 fbseksjonKIR