Seksjonsleder Likestilling i barnehagen Likeverd og likestilling mellom kjønnene skal ligge til grunn for all læring og pedagogisk virksomhet i barnehage og grunnopplæring. Barnehager og skoler skal etter rammeplan for barnehagen og læreplaner for grunnopplæringen og opplæringsloven integrere likestilling i sin daglige virksomhet. 23.–24. september arrangeres en erfaringskonferanse for ansatte i barnehage og grunnopplæring om likestilling på Hamar. Fylkesmannen i Hedmark er arrangør. Konferansen tar opp jenter og Barnevern i barnehagen SKKO skal arrangere en dialogkonferanse for ansatte i barnehage og barnevern sammen med SHS. – De ansatte i barnehagene og de ansatte i barnevernet har forskjellig kompetanse og arbeider innenfor ulike rammer. Men de arbeider alle for å legge forholdene best mulig til rette for barnas positive utvikling, sier Mette Henriksen Aas, leder i SKKO. Hun legger til at SKKO og SHS arrangerer denne konferansen for at de ansatte begge steder skal få lære av hverandres kompetanse, rammer og muligheter. – Målet er at de i langt større Sammen for integrering Medlemmer av Fagforbundet som arbeider med integrering, inviteres til en konferanse i regi av Seksjon kirke, kultur og oppvekst (SKKO) og Seksjon helse og sosial (SHS). gutters livssituasjon i dag og i et framtidsperspektiv. Hva skjer når ungdom velger bort skolen og når barnehagen gjennom tiltak som «tidlig innsats» skal bidra til å løse noen av de utfordringer som møter elevene senere i skoleløpet. Konferansen er organisert med foredrag i plenum første dag og med muligheter for valg av alternative seminarer den andre dagen, i tillegg til samlinger plenum. Les mer på http://fylkesmannen.no/hoved.as px?m=5392&amid=3240213 IVR grad skal jobbe sammen for barnet, sier seksjonslederen. Hun viser til nye forskrifter som er ment å senke terskelen for at ansatte i barnehager tar kontakt med barnevernet når de har mistanke om at et barn har behov for oppfølging derfra. Det vil bli plass til om lag 40 deltakere fra hele landet på konferansen som er lagt til 15. og 16. november i Fagforbundets lokaler i Oslo. Interesserte kan kontakte sin seksjonsleder i fylket. Ønsker du mer informasjon om konferansen, kan du kontakte kristin.skogli@fagforbundet.no Til Russland for aidsbarn Fagforbundet Sør-Trøndelag reiser første uka i september til St. Petersburg. Der skal de blant annet besøke sykehuset som har ansvaret for barna i Fagforbundet Sør-Trøndelags prosjekt «Aksjon aidsbarn i Russland».    OT KES Det er Fagforbundets Faggruppe integrering som arrangerer den to dager lange konferansen 8. og 9. november på Sørmarka utenfor Oslo. Blant temaene er kommunikasjon og makt, antirasistisk verktøykasse, yrkesetisk refleksjon og kjønn og familie. Interesserte kan ta kontakt med sin fylkesseksjonsleder. Frist for påmelding er 15. september. Konferansen er gratis, og Fagforbundet dekker reise og opphold. Har du spørsmål om konferansen, kan du kontakte kristin.skogli@fagforbundet.no eller trygve.natvig@fagforbundet.no    KES Frukter fra kunnskapens tre Det er bare noen dager siden jeg fant ut at jeg har levd i en villfarelse hele mitt liv. Frukten som Eva ga til Adam i paradiset, var etter all sannsynlighet ikke noe eple. I urteksten står det bare at det var en frukt, og forskerne skal visstnok tro at et granateple egentlig er kunnskapens frukt. Husker du: Frukten som ga oss evnen til å skille mellom rett og galt, slik bare Gud tidligere hadde kunnet. Dermed har eplet fått en ganske ufortjent status i verdenshistorien. Det er uten tvil den mest omtalte frukten. Hva var det Newton fikk i hodet da han skjønte hvordan gravitasjonskraften virket, og hvilken frukt ble Wilhelm Tell tvunget til å skyte av sin sønns hode; eplet. Vi snakker både om stridens eple og altså litt ufortjent, kunnskapens eple. Men det er verken epler eller syndefallet som står på min agenda i dag. Det er kunnskap. Vi vant fram Vi vant fram i vårens tariffoppgjør med lønnskompensa- sjon for etter- og videreutdanning.» i vårens tariffoppgjør med lønnskompensasjon for etter- og videreutdanning, både korte kurs, og lange utdanningsløp. Tar man et kurs på f.eks. tre måneder, har man rett til en lønnskompensasjon på inntill 5000, det dobbelte for kurs over et halvt år. Det må settes fram krav, og det må forhandles, og sikkert er det at det blir mange dragkamper rundt på arbeidsplassene. Men det rokker ikke vet at vi har fått dette inn i tariffavtalen. Vi har satt av penger til dette i de lokale forhandlingene, og partene er innforstått med at her skal det tas tak. METTE HENRIKSEN AAS Derfor blir det viktig at dere som allerede har tatt relevant opplæring og ikke har fått kompensasjon for det, tar kontakt med de lokale tillitsvalgte. Like viktig er det at alle dere som føler at dere kunne trenge et faglig påfyll, for det første står på for å få den aktuelle opplæringa, og for det andre stiller krav om ekstra betalt for innsatsen. Det er gøy og utviklende å lære noe nytt, men det er også i arbeidsgivers interesse at vi alle sammen er motiverte og faglig på topp. Derfor sier jeg; bruk høsten til noe nyttig og utviklende, gå på kurs! 38 > Fagbladet 8/2010 fbaargang2010 fbseksjonKIR