Kontakt Oss! tips@fagforbundet.no Fagbladet, postboks 7003 St.Olavs plass, 0130 Oslo Fagforbundets nordligste fagforening Fagforbundets medlemmer på Svalbard stiftet landets nordligste fagforening i januar. Fra å være en type klubb blir medlemmene nå ivaretatt av en fagforening med egne inntekter. De fleste medlemmene overføres fra Fagforbundet Tromsø, men noen overføres også fra Fagforbundet UNN Tromsø. Som hovedtillitsvalgt ivaretar Heidi Lund medlemmene etter avtaleverket med bistand fra Fagforbundets kompetansesenter i Tromsø ved behov. Tekst og foto: Thor Ivar Kristiansen Fagforeningen fikk Fagforeningsspillet 1. mai i hilsningsgave fra forbundet. Styret i Fagforbundet Svalbard er fra venstre kasserer Grete Janita Bossart, sekretær Karin Lockert, hovedtillitsvalgt/styremedlem Heidi Lund og leder Rune Seljevold. Fra Fagforbundet Troms deltok leder Britt Ås og opplæringsansvarlig Berit Rustad. Fra medlemsmøtet i Fagforbundet Svalbard. 25-ÅRSJUBILANTER: Inger Aandalen, Laila Andersen, Solfrid Helen Vallesæter Dyrvang, Anne Lise Johansen, Randi Kolbergsrud, Jenny Arnhild Lyshaugen, Elisabeth Løkken, Liv Torunn Mosengen, Else Sofie Nordberg, Hilde Synnøve Pettersen, Gudveig Randen, Eva Ringen, Aslaug Lovise Skyberg, Gunnborg Smestad, Marit Stenvold, Inger Øverby og Vigdis Øverstuen her sammen med leder i Fagforbundet Oppland, Svend Morten Voldsrud. Merkeutdeling på Gjøvik Fagforbundet Gjøvik har hatt merkeutdeling for medlemmer som har vært medlemmer i 40 år i LO og 25 år i Fagforbundet. Det var ni medlemmer som skulle ha merke og diplom for 40 år i LO og 40 medlemmer som skulle ha merke for 25 års medlemskap i Fagforbundet, men ikke alle hadde anledning til å møte. Merkeutdelingen ble foretatt av leder Svend Morten Voldsrud. 40-årsjubilantene Inger Berg, Ragnhild Sandvold og Tove Skjønhaug hadde ikke anledning til å komme. Det hadde heller ikke 25-årsjubilantene Solveig Ingvaldsen Aas, Else Marie Andersen, Dagny Elise Bakke, Bodil Brekken, Dagny Engum, Anne May Erichsen, Randi Finstuen, Anne-Mina Hagen, Kari Hegge, Anne Lise Iversen, Astrid Landgraff, Ester Linnerud, Turid 40-ÅRSJUBILANTER: Torild Aga, Inga Marie Austdal, Bent Midthjell, Geir Solberg, Aase Sørlie og Borgar Voldengen sammen med leder i Fagforbundet Oppland, Svend Morten Voldsrud. Mellerud, Christin Ramstad, Magnhild Ringsveen, Elene Røisli, Valborg Røstad, Else Margot Skaugerud, Kirsten Skogli, Anne Marie Skraastad, Elna M. Solheim og Mona E. Torp. Tekst: Jan Erik Lillesolberg Markering i Orkdal/Agdenes Fagforbundet Orkdal/Agdenes inviterte medlemmer med 25 års medlemskap i forbundet og medlemmer med 40 års medlemskap i LO til markering på Bårdshaug Herregård. I tillegg ble Dagrun Solheim Krogstad markert med gullmerke fra forbundet for 20 års innsats som tillitsvalgt. Fra venstre: Jørleiv Fagerholt, Solveig Mælen, Sigfred Næss, Birgit Espen, Ole Johan Hansen, Ruth Solveig Monsen, Marit Solbu, Anne Snøsen, Mary Stølhaug, Jostein Meås og Åshild Brevik. Dagrun Solheim Krogstad (sittende foran).    Tekst: Signe Solem Fagbladet 8/2010 > 57 fbaargang2010 fbseksjonKIR