Tema: Verdifulle seniorer Side 8–12 Nr. 8 2010 > For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Fredrik Naumann    > SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON Skeive dager – glede, glitter og dypt alvor Side 40–45 fbaargang2010 fbseksjonKON