Siden sist – Dere skremte KS Frontfigur Ulf Risnes i Tre Små Kinesere etterlyste litt mer fagbevegelse i hoftene. Ellers var stemningen upåklagelig da Fagforbundet Trondheim rett før sommeren oppsummerte streiken. Forbundsleder Jan Davidsen takket medlemmer og tillitsvalgte: – Misforstå meg rett: Dere skremte KS. Jeg er ydmyk og stolt over kraften dere representerer. Uten streikeviljen dere viste, kombinert med evnen til å ta ut så mange i streik på en slik måte at vi unngikk voldgift, ville vi ikke ha oppnådd det vi gjorde. Vi har fått et sentralt likelønnsløft og betydelig heving av minstelønna, slo han fast. Davidsen var særlig opptatt av å sette streiken i en større sammenheng: – Det er et tankekors at vi lever i en tid der forskjellene øker. Fag- bevegelsen skulle bruke makten til å endre samfunnet i en annen retning. Nå må vi bruke den ikke bare for våre egne medlemmer, men for de arbeidsløse og for den nye underklassen. Både for solidaritetens skyld, og fordi framveksten deres på sikt truer våre egne interesser, sa han. I dette perspektivet tilla han gjennomføringen av streiken stor vekt: – Takk for at dere ikke sviktet da det gjaldt! Stemningen var god blant de flere hundre frammøtte medlemmene i Trondheim Spektrum. Konferansier var leder for Fagfor- FEIRET MED DANS: Leder for Fagforbundet Trondheim Kristin Sæther og streikeleder Roger Mogseth var først på dansegulvet da Tre Små Kinesere spilte opp. bundet Trondheim, Kristin Sæther, Hun delte podiet med streikelederne Roger Mogseth og Svein Olav Aarlott og sekretariatsleder Grethe Ramsland. De takket, formidlet minneverdige øyeblikk og oppsummerte. – Jeg har fått mange henven- delser fra Unio-medlemmer som var misunnelige på mobilgruppa vår. Gjennom hele streiken brakte de materiell og sjokolade ut til streikevaktene over hele byen, og ble møtt med applaus da de kom, fortalte Ramsland. Tekst og foto: ALBERT H. COLLETT Lik behandling? Regjeringen har foreslått at eierne av private barnehager ikke skal kunne hente ut ubegrenset med overskudd. Det har skapt liv og røre på høyresiden, som mener at dette er et «svik» mot eierne av kommersielle barnehager. Det utvises et engasjement som hadde vært en bedre sak verdig. Det kan da ikke være en prioritert oppgave for kommuner, stat og foreldre å sikre størst mulig overskudd for for eksempel finske oppkjøpsfond? Jeg mener vi kan se med stor ro på at deres mulighet til å tjene penger på barnehager i Norge avgrenses til vanlig, god avkastning på investert kapital – slik regjeringen har foreslått. For at man raskest mulig skulle oppnå full barnehagedekning, ble forholdene for oppstart av barnehager – kommunale og private – lagt svært godt til rette. I tillegg til at staten ville dekke renter og avdrag på byggelånene til de som bygde barnehager, ble det bestemt at også private aktører skulle få støtte til driftskostnader. Når nå støtten til de private barnehagene trappes ytterligere opp, må de offentlige tilskuddene og foreldrebetalingen Tilskudd til barnehager skal først og fremst komme ungene våre til gode. i barnehagen komme barna til gode. Heller enn at investeringsselskaper tjener seg rike på omsorg, skal vi bedre kvaliteten i barnehagen med videreutdanning, utstyr, mer tid per barn og andre tiltak. Økt tilskudd bør også gi rom for anstendige vilkår for de ansatte. Lønns- og arbeidsforholdene er jevnt over dårligere i private barnehager sammenlignet med kommunale. Den 29. juni i år brøt Fagfor- bundet, Delta og Utdanningsforbundet forhandlingene med PBL-A da tilbudet deres var langt under resultatet i kommunal sektor. Vi vet også at presset om inntjening fører til at regelverket tøyes så langt som råd i forhold til bemanning og antall barn. Det brukes store ord i denne saken, bl.a. snakkes det om «moral». For meg er det umoralsk at private barnehager som fra felleskassa har fått betalt renter og avdrag på byggelån, i tillegg til driftsstøtte, uten videre skal kunne gjøre om barnehagebygget til boliger og selge videre med enorm profitt. Tilskudd til barnehager skal først og fremst komme ungene våre til gode. Jan Davidsen, forbundsleder 4 > Fagbladet 8/2010 fbaargang2010 fbseksjonKON