Tema: Seniorer på jobb Verdifulle seniorer Anne Grete Jonassen (61) vil slett ikke slutte å jobbe. Hvis alle tenker som henne og jobber et år utover 62 år, sparer Norge over 20 milliarder kroner. Det tilsvarer nesten hele Norges barnehagebudsjett på 27 milliarder. Tekst: TITTI BRUN Foto: GRETHE NYGAARD – Se et skrukketroll, sier Erik. Det er ikke Anne Grete han peker på. Under trestammen yrer de små grå til stor begeistring for ungene i Austrått barnehage i Sandnes kommune. En kommune som aktivt jobber for å beholde sine grånende medarbeidere. – De er verdifulle, vi klarer oss ikke uten dem, sier personalrådgiver May-Tone Rasmussen. Kommunen har siden 2002 hatt en egen seniorpolitikk med tilskudd og bonusordninger. Det er ikke Sandnes alene om i kommune-Norge. Viktigere er det at Sandnes aktivt jobber for å skape en kultur der seniorene verdsettes som arbeidskraft. En arbeidskraft som er ønsket og viktig å beholde. – Sandnes trenger kompetansen, fastslår Rasmussen. Jobb gir trivsel – Slutte å jobbe? Nei, jeg har ikke tenkt tanken engang. Jobben holder meg oppdatert, jeg trives altfor godt til å slutte. Jeg er jo så heldig at jeg er frisk, sier Anne Grete. Hun vil ikke over på avtalefestet pensjon (AFP), men overveier å benytte seg av ordningen som gir seniorer over 62 år full lønn med 90 prosent arbeidstid. – Kanskje har jeg lyst på litt mer tid for å være sammen med barnebarnet mitt. Jeg har ikke begynt å se på detaljene, men i medarbeidersamtalen får jeg jo vite mer om mulighetene. Faren min jobbet til han var 70 år, så jeg har noe å strekke meg mot. Brannalarmen går Det er en spennende dag i barnehagen. Det ene rommet skal få varmekabler, og håndverkeren har et begeistret publikum. Borring og saging er skummel fryd for øyne og ører. Så går brannalarmen. Anne Grete haster for å hente oppropslista. Dette kan hun etter 25 år i barnehage. Rolig samler hun og teller sine små. Så toger alle ut av porten.    > 8 > Fagbladet 8/2010 fbaargang2010 fbseksjonKON