De skremmer jo vettet av folk som vil varsle.» RÅDGIVER KNUT ARVE MALVIK Også den lokale stortingsrepresentanten Gunnar Gundersen (H) raser mot fagforeningene og hevder at det er ordføreren som blir mobbet – ikke de ansatte. Varslingssaken blir sommerens store konflikttema i bygda. Temperaturen er høy i rådhuset på Flisa de kommende sommerukene, og 2. juli kommer Arbeidstilsynet på banen. I august måned begynner de å granske innholdet i varslingen. – Skremmer folk – Helt utrolig, sier rådgiver Knut Arve Malvik i Fagforbundets kompetansesenter. Malvik har lover og avtaleverk i arbeidslivet som spesialområde. – Jeg hadde aldri trodd at en varslingssak kunne bli behandlet på en slik måte. Åsnes kommune skremmer jo vettet av folk som vil varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, kommenterer Malvik. Nå har Arbeidstilsynet to saker å granske – selve varslingssaken samt behandlingen av denne. Malvik har allerede varslet erstatningssak dersom Arbeidstilsynet kommer fram til at kommuneledelsens framgangsmåte kan karakteriseres som ulovlig gjengjeldelse. Han reagerer sterkt på at ordføreren delte ut varslingsnotatet til mediene, for deretter å trekke innholdet i tvil. – Slike notater skrives i fortrolighet. Varslingsnotatet inneholder opplysninger som gjør det lett i en liten kommune å forstå hvem som står bak varslingen, sier Malvik. – Jeg fulgte ekspertenes anbefalinger Ifølge ordfører Lars Petter Heggelund ble han anbefalt av KS å bringe saken ut i mediene. – Jeg følte meg rettsløs i forhold til beskyldningene, og søkte råd fra kompetent hold, sier ordfører Lars Petter Heggelund på spørsmål om bakgrunnen for at han gikk ut offentlig med varslingsnotatet. Ifølge Heggelund anbefalte KS-advokat Børge Bennum ham å ta saken ut i media. > Fagbladet 8/2010 > 15 fbaargang2010 fbseksjonKON