Tariffoppgjøret er ikke avsluttet selv om perioden med forhandlinger, mekling og streik ligger bak oss. Nå er det tid for lokale forhandlinger. Tekst og foto: SIDSEL HJELME KLART FOR NESTE RUNDE: Tariffoppgjør er også en kamp mot klokka. Her forhandlingsleder Jan Davidsen og leder i LO Kommune Klemet Rønning-Aaby på vei fra Riksmeklingsmannens kontor under vårens mekling. Nå står lokale forhandlinger for tur. Nå skal det forhandles ibygdogby  For å få best mulig resultater for medlemmene, forventer vi at det føres en stram regi i de lokale forhandlingene, sier leder i LO Kommune, Klemet Rønning-Aaby. God innretning Vårens kommuneoppgjør kom omsider i havn etter 13 dagers streik.  Mange mener resultatet fra de sentrale oppgjørene viser at streiken ikke var verdt noe, men dette er feil, påpeker RønningAaby:  Streiken har gitt et betydelig bedre resultat enn det lå an til på bruddtidspunktet. Blant annet fikk vi hevet det generelle minstelønnstillegget betydelig for våre medlemmer, ytterligere heving av minstelønnssatsene for mange, og stramme føringer på de lokale forhandlinger. Men dette handler ikke bare om penger, understreker han. Det handler også om hvordan oppgjøret er innrettet, om fordelingen mellom sentrale og lokale tillegg. Sentrale føringer Meklingsresultatet i statlig og kommunal sektor inneholder viktige og tydelige føringer for de lokale forhandlingene. Derfor har de tillitsvalgte som skal forhandle lokalt et spesielt ansvar for å følge opp resultatene fra forhandlinger og mekling overfor arbeidsgiver. Det skal gjøres tilpasninger og justeringer, men forbundets prinsipielle grunnlag vil være det samme. Utdanning skal gi uttelling Det aller viktigste når den lokale potten skal fordeles i høstens forhandlinger, er at folk skal få uttelling for sin kompetanse, understreker Rønning-Aaby.  Alle som kan dokumentere relevant    > Fagbladet 8/2010 > 17 fbaargang2010 fbseksjonKON