Brannsikkerhet i hjemmet Sjekkliste for egenkontroll 1    Undersøk om det er svimerker    2    Stram til skrusikringene eller varmegang i sikringsskapet    i sikringsskapet LOfavør jobber for å gi deg gode avtaler og et tryggere hjem i privatlivet. Som et ledd i arbeidet ønsker vi å øke brannberedskapen. Gå inn på www.lofavor.no/stoppbrannen for flere gode råd om hva du kan gjøre for å unngå noen av de vanligste brannfellene hjemme hos deg. 3    Test røykvarsleren med røyk, eller ved å bruke testknappen INVITERER TIL åRETS KONFERANSE 25. OG 26. SEPTEMBER
    09.00 10.00 10.25 Innsjekking, registrering, kaffe/te åpning med kulturinnslag av Bøygaard Minoritetskvinners situasjon v/Lavleen Kaur, kriminolog og kunstner Somaliske kvinner i Norge: kontinuitet og endring v/Fatima Ali Mader, leder Somaliland Women Solidarity Lunsj Utfordringer i arbeidslivet v/Fakhra Salimi, leder Mira ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn. Kvinner snakker sammen v/Susan Guerra, forfatter Utestunt Slutt for dagen 10.00 10.15 12.00 12.45 14.00 14.45 15.00 Margrethe Munthe 150 år. Sanger og historie Kritisk blikk på lønnsoppgjøret v/Torill Nustad, Kvinnefronten, hovedtillitsvalgt NTL Universitetet i Tromsø og Claus Jervell, seniorrådgiver Likestillings- og diskrimineringsombudet Summing, spørsmål og diskusjon Lunsj Videre innspill fra lønnsoppgjøret Aktuelle saker fra deltakerne Oppsummering og avslutning Slutt Sted: Ingeniørenes hus, Kronprinsensgt. 17, Oslo Pris: 500 kr betales ved påmelding. Prisen inkluderer kaffe/te og lunsj lørdag og søndag ARBEID, 11.35 12.00 13.00 

  LØNN OG
 
 
 
 
 
  Bindende påmelding innen 10. september til: Kvinner på tvers c/o Fagforbundet Oslo, Postboks 8714, 0028 Oslo. Tlf: 23 06 46 60 Fax: 23 06 46 61 eller e-post til: kvinner.pa.tvers@gmail.com MAKT   13.40
 Betaling sendes Kvinner på tvers, konto nr. 9001 12 93602 Fellesforbundet avd 246, PB 8882 Youngstorget, 0028 Oslo Kvittering må vises ved inngangen For ytterligere informasjon kontakt: Anna Elisabeth Uran, tlf. 23 06 46 60 eller send e-post til: kvinner.pa.tvers@gmail.com


  #&     26 > Fagbladet 8/2010         17.00 17.30 Foreløpig program lørdag 25. september Foreløpig program søndag 26. september Vennligst ikke fjern fra hjem / Please do not remove from home fbaargang2010 fbseksjonKON