Det blir viktig å finne fram til de utdanningstypene som gir uttelling ved lokale forhandlinger.ª Side 38 Seksjonsleder Gerd Eva Volden Kontor og administrasjon ˇ€‹ Lønn etter kjønn Askim kommune bryter likestillingsloven når det gjelder likelønn, fastslår likestillings- og diskrimineringsombudet. Kommunen klager på avgjørelsen. Side 28 ˇ€‹ Elektronisk innkjøp Vi skal sørge for at folks skattepenger blir brukt på en riktig måte, og elektronisk handel gir miljøgevinst, mener innkjøperne i Fredrikstad kommune. Side 34 ˇ€‹ Større kommuner Tida er overmoden for en ny, stor kommunereform for å sikre befolkningen gode tjenester, mener fokusforfatter Matz Sandman. Side 36 Ordner det meste Servicekontoret i Verdal og Levanger sørger for at innbyggerne får hjelp til det meste  enten de ringer eller møter opp. Side 30 Fagbladet 8/2010 > 27 Foto: Albert Collett fbaargang2010 fbseksjonKON