Kontor og administrasjon Foreløpig likelønnsseier i Askim Følger opp LOs sommerpatrulje Datatilsynet vil gjennomføre flere uanmeldte kontroller etter tips fra LOs sommerpatrulje. I sommer har LO-patruljen avdekket flere mulige brudd på reglene for kameraovervåkning når de har undersøkt arbeidsforhold for ungdom i sommerjobb. Tilsynet har hatt et møte med sommerpatruljen og vil gjennomføre flere uanmeldte kontroller framover. Kontrollene vil fokusere på kameraovervåkning av områder med ansatte til stede. Her har Datatilsynet tidligere erfart at det forekommer mangelfull kunnskap om regelverket, melder datatilsynet.no    MoS På linje med andre – Ordførere bør ikke få større lønnsøkninger enn andre, mener Margaret Wilthil, leder i Fagforbundet Buskerud. Til Drammens Tidende sier Wilthil at det gir et dårlig signal om ledere og høytlønte får høyere tillegg enn andre. Fylkeslederen ønsker ikke å si noe om hvor mye en ordfører bør tjene men økningen bør ikke være høyere enn den gjennomsnittlige lønnsveksten, sier hun.    KES På digitaltfortalt.no finnes historien «Vi som en gang var vårt eget folk», skrevet og lest inn av Nina Johanne Rudolfsdatter Pettersen. Dette er dikt om romanifolket som reiste sjøveien sitt forhold til storsamfunnet. Det går an å høre om det første oppslaget i avisen om spanskesyken i Evje i 1918. Det fins også en fortelling om da bonde og historieforteller Hans Seland hilste på den amerikanske presidenten Finn mer på www.digitaltfortalt.no    IVR Fagforbundet har fått medhold av Likestillingsombudet: Kommunens avlønning av de ansatte ved en virksomhet i Askim kommune er i strid med likestillingsloven. Fagforbundet klaget til Likestillings- og diskrimineringsombudet på vegne av sju kvinnelige medlemmer i 2008 etter at en nyansatt mann fikk høyere lønn enn samtlige kvinnelige ansatte, med unntak av daglig leder. –Det er positivt at Fagforbundet vinner fram i denne saken. Vi venter spent på utfallet av anken som er sendt fra arbeidsgiver, sier hovedtillitsvalgt Toril Espeseth. Askim kommune hevder at Likestillings- og diskrimineringsombudet har basert sin uttalelse på faktafeil og vil ha avgjørelsen opphevet. Kommunen mener de måtte strekke seg langt for å få en ansatt med teknisk kompetanse, og hevder at de fleste kvinnelige ansatte senere har fått lokale tillegg, mens den mannlige ansatte bare har fått sentrale tillegg. Tillitsvalgte hevder at bestemmelsen om likelønn er brutt allerede ved ansettelsen. LIKELØNNSKRAV: Hovedtillitsvalgt Toril Espeseth er glad for medhold fra Likestillingsombudet om at det har skjedd brudd på likelønnsbestemmelsene i Askim kommune. «Fagforbundet ser denne lønnsplasseringen som direkte kjønnsdiskriminerende. Det er ingenting i utlysningsteksten eller kompetansekrav som skulle tilsi en lønnsforskjell på ca. 20.000 kroner,» skriver tidligere hovedtillitsvalgt Ingar Karslen i klagebrevet til ombudet for snart to år siden. Karlsen understreker at det ikke kan være lønnsforskjell mellom en mann som har ansvar for byggesak og regulering, mot for eksempel en kvinne som har ansvar for barnehager. Har du fått fnatt? Holder du ikke ut kløen? Hva er egentlig fnatt? Det kan du finne ut hvis du går inn på digitaltfortalt.no. På digitaltfortalt.no ligger det 200 fortellinger knyttet til kultur- IRRITABEL HENDELSE: Fnatt er den danske betegnelsen på skabb. På norsk har ordet fnatt fått en noe utvidet betydning. Det ble mye brukt under epidemienes århundre 1820–1920. – De kvinnelige ansatte har en mye bredere bakgrunn og utdanning innenfor virksomhetens arbeidsområde. Enkelte har også høyskoleutdanning innen sitt felt, utdyper han. Hovedtillitsvalgt Toril Espeseth vil nå svare på kommunens innvendinger. Hun har frist til andre halvdel av august. Deretter vil ombudet ta stilling til om de vil omgjøre sitt eget vedtak eller sende saken over til Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Tekst og foto: MONICA SCHANCHE minner. Digitalt fortalt var ABMutviklings (arkiv, bibliotek og museum) satsing i Kulturminneåret 2009. ABM-utvikling ønsker at arkiv, bibliotek, museer, frivillige lag og foreninger og andre tar i bruk nettstedet. De vil ha ukjente, spennende, gripende, triste og morsomme historier knyttet til kulturminner. Ønsket er at tjenesten skal vokse seg til en stor fortellingsbase som viser bredden og variasjonen i begrepene kulturminner og kulturarv i mange år framover. 28 > Fagbladet 8/2010 Illustrasjonsfoto: colourbox.com Foto: Monica Schanche fbaargang2010 fbseksjonKON