Seniordagen som forsvant Kongsberg kommune innførte for to år siden en seniordag i uka. Nå har de tatt gaven tilbake. Johan-Christian Hammer, hovedtillitsvalgt i Kongsberg, sier at Fagforbundet krevde at kommunen utviklet en seniorpolitikk. Resultatet ble at arbeidsgiver på egen hånd innførte en betalt fridag for alle ansatte over 62 år. Fra 1. mai opphørte ordningen, og Parat i YS har saksøkt arbeidsgiver for å fjerne ordningen for fem av deres medlemmer. Fagforbundet i Kongsberg, som organiserer om lag 35 seniorer i kommunen, har valgt en annen vei. – Vi har gjort en avtale med kommunen slik at våre medlemmer får denne fridagen betalt ut året. Forskjellen er at det ikke lenger er Kongsberg kommune, men KLP som dekker lønna, opplyser Hammer. Han mener arbeidsgiveren har gjort et forsøk på å gi de ansatte et gode, men at de må stoppe det nå på grunn av pengemangel. Som tillitsvalgt kan han heller ikke se at seniorene har tapt noe. De har tvert imot fått en betalt fridag i to år. – Men vi ønsket jo en seniorpolitikk som var mer enn et stunt, sier Hammer. Tekst: KARIN E. SVENDSEN «Si det til Nav» Du kan ikke lage et godt velferdssystem uten arbeidsro. Det er hypotesen til daglig leder Georg Rønning i Foreningen Fattignorge. Derfor vil han mobbingen av Nav til livs. Det var også årsaken til at læring – ikke mobbing – sto i fokus for konferansen «Fortell det til Nav», som ble holdt i Trondheim midt i juni. Arrangører var Foreningen Fattignorge og Fagforbundet. – Jeg må dele æren for ideen til konferansen med Jan Davidsen og framfor alt grasrota i Fagforbundet. Det var de som sa klart ifra, sier Rønning. Han viser til medlemsundersøkelsen før valget i fjor, der 80 prosent av medlemmene i Fagforbundet mente fattigdomsbekjempelse var svært viktig. Må bli konstruktive – Vi skal fortsette å kritisere, men først og fremst må vi bli konstruktive. Det har nesten blitt slik at NAV TEATER: Teater Dialog har intervjuet Nav-ansatte og klienter som grunnlag for tablået sitt om hvordan et møte kan arte seg. Nav-ansatte ikke tør å fortelle ungene sine hvor de jobber. Målet mitt er at de ansatte tvert imot skal fortelle om arbeidsplassen sin med stolthet, fortsetter Rønning. På det grunnlaget har han jobbet døgnet rundt siden januar for å få snekret sammen en konferanse med imponerende deltakerliste. Talerlisten inkluderte statssekretær Gina Lund, Navdirektør Tor Saglie, Stormbergdirektør Steinar J. Olsen, nestleder Karin Andersen i Stortingets arbeids- og sosialkomité og AU-medlem Gerd Eva Volden fra Fagforbundet. I salen satt en tilsvarende imponerende bredde klienter, Nav-ansatte og fagfolk fra hele landet. Teater Dialog Snart fulgte et innslag i den konstruktive ånd Rønning hadde forespeilet: Annbjørg Skar og Astrid Knutsen fra Teater Dialog framførte et tablå der Navs saksbehandler møtte en klient. I fire omganger ble salen invitert til innspill om hvordan dialogen mellom de to kunne bli mer fruktbar. Tekst og foto: ALBERT COLLETT Kulturpenger mot sykefravær Virksomheter som har IA-avtale, kan nå søke om penger til kulturelt IA-arbeid. Kulturdepartementet utlyste i sommer fem millioner kroner til bedrifter som vil bruke kulturopplevelser på arbeidsplassen til å øke trivselen og få ned sykefraværet. Arbeidsplasser med IA-avtale kan søke om fra 40.000 til 200.000 kroner til kunst- og kulturtiltak som kan øke trivselen på arbeidsplassen. – Vi vet at et godt miljø er avgjørende for å få ned sykefraværet, kommenterer kulturminister Anniken Huitfeldt.    OT Illustrasjonsfoto: colourbox.com Fagbladet 8/2010 > 29 fbaargang2010 fbseksjonKON