Karate Kid på kommunekontoret Skal det være en kinobillett? Trenger du tilhenger? Ikke akkurat spørsmål du venter å få når du oppsøker en kommune. Det tar de ikke så nøye i Verdal. Tekst og foto: ALBERT COLLETT Servicekontoret i Kinogården hjelper til med det meste. Du kan betale skatten cash kontant, du får hjelp til å søke om produksjonstilskudd i landbruket eller til å dele opp barnehagebetalingen i overkommelige rater. Du kan søke om motorferdsel i utmark eller få råd om bostøtte. Sentralt og populært " Hovedsaken da vi etablerte servicekontoret, var å legge det til et sentralt sted der folk fant oss. Verdal Kino ligger midt i sentrum og er Nord-Trøndelags mest populære, med 80.000 besøk i året. Like mange er innom biblioteket. Nav-kontoret ligger vegg i vegg. Det betyr at de aller fleste av kommunens innbyggere både vet hvor vi holder til, og ofte har andre ærend like i nærheten. Det forteller sjefen sjøl, Sølvi Melvold. Samtidig som plasseringen er helt bevisst, har plasseringen et stykke fra rådhuset også medført en viss oppdragergjerning. Både media, nettet og brosjyrer til husstandene blir brukt for å fortelle at det er servicekontoret som er døra til kommunen. Melvold erkjenner at det tar tid å venne folk av med å oppsøke fagavdelingene direkte. Mange er vant til å snakke direkte med saksbehandleren, og tror ikke servicekontoret kan hjelpe. Men det kan de, og de blir stadig flinkere. Helt fram, helt fornøyd " Målet vårt er å føre kunden helt til mål. Derfor skolerer vi oss hele tida for å komme et hakk videre opp tjenestetrappa. Vi er koblet mot alle fagsystemene unntatt barnevern, til sammen 14. Selvsagt må vi fremdeles henvise til saksbehandlere innimellom, men kundene skal alltid til oss først, og de må til oss for å få time hos en saksbehandler. " Du sier kunde. Det lyder litt forretningsmessig. " Jeg har lagt meg til det ordet mest fordi jeg ikke liker ordet brukerª. Kall det gjerne innbygger, repliserer Melvold med et smil. Nettopp smilet og imøtekommenheten vil hun skal være et varemerke for servicekontoret. Brosjyren deres    > Fagbladet 8/2010 > 31 åPENHET: Anne Lovise Liaklev og kollegene har gode erfaringer med åpne båser. Det letter informasjonsflyten. fbaargang2010 fbseksjonKON