70 søknader ved inngangen til juni i år, mot omkring 100 på hele fjoråret, forteller han. Flyum er helt enig med sjefen når det gjelder statusen for de ansatte: " Oppgaven vår må være såpass verdsatt at den blir sett på som et trinn på karrierestigen. " Hva med publikum? Verdsetter de jobben dere gjør? " Det ser sånn ut. Mange kommer hit og vil snakke med en saksbehandler i de forskjellige virksomhetsområdene, men oppdager at vi kan hjelpe dem helt i mål. Da takker de. Bruken øker jevnt og trutt. Tallet på forhåndsstemmer er en god indikasjon. Det er doblet etter at folk kunne komme hit og stemme. EI DØR: Ordfører Bjørn Iversen i Verdal skulle gjerne ha sett at innbyggerne bare hadde ei dør til offentlige tjenester, men tar til etterretning at Nav har endret holdning. BETALING: Saba Taha er en av mange som setter pris på å kunne gjøre opp kontant. Her får hun kvittering av Jan Erik Sakshaug. Flinkere på service " Vi er vesentlig bedre til å møte publikum enn likningsvesenet. Det er uverdig at gamle mennesker skal måtte vente slik som likningsvesenet har utsatt dem for! " Da snakker jeg ikke om serviceholdningen til de ansatte. De gjør sitt beste. Problemet er politikken etaten som sådan fører overfor publikum. Den mener jeg rett og slett er arrogant, tordner ordfører Bjørn Iversen i Verdal. Derfor er han glad for at Servicekontoret i kommunen har tatt over ansvaret for å veilede innbyggerne i skattespørsmål. Riktig nok kan de ikke drive ordinær saksbehandling, men for mange er veiledningen viktigst. Hentet inspirasjon Verdal var langt fra blant de første som innførte servicekontor. Ordføreren minnes et besøk på 90-tallet: " Vi hadde vært på studietur til Holstebro i Danmark. I likhet med meg selv er de opptatt av grensesnittet kultur/næring. På vei hjem dro vi innom Larvik. De var pionerer i å etablere servicekontor, og hadde sett verdien av å legge kontoret der folk flest ferdes. Det lå i bakhodet da vi valgte Kinogården. Iversen konstaterer at servicekontorordningen er solid politisk forankret, og ser ingen vei tilbake: " De klarer å besvare 70"80 prosent av henvendelsene fullt ut. Det gir oss effektiv drift. Fagavdelingene får en mer strukturert hverdag når de slipper tilfeldige henvendelser, slår han fast. skrankefunksjoner på rådhuset. Servicekontoret i Verdal ble etablert i 2004. I Verdal ble stillingene lyst ut internt. Det ga mulighet til å snekre en stab med komplementære ferdigheter innenfor blant annet skatt, byggesaker og helse. " I starten var jeg generalist, og tenkte at alle skulle kunne bistå med alt. Nå ser jeg fordelen ved å ha sterke fagfolk på flere områder i vår egen midte. Uansett er hovedsaken at de ansatte må ha servicerefleksen i ryggmargen, slår Melvold fast. Refleksen og kompetansen gir seg utslag i fornøyde brukere. " Det er ikke så lett å måle sånt, men vi får mange positive tilbakemeldinger. Den siste brukerundersøkelsen var intern. Resultatet var overveiende positivt, men enkelte ansatte vet fremdeles for lite om hva vi gjør. Et skritt tilbake Selv om servicekontoret får mye skryt, og de fleste piler peker rett vei, er likevel ikke enhetslederen hundre prosent fornøyd: " Da jeg begynte i jobben, var det uttalte målet at alle offentlige tjenester skulle finnes bak ei dør. I starten var vi også samlokalisert med Nav, der Verdal var pioner. Nå har de fått sin egen dør, og vi har til og med fått vegg mellom oss. Det oppfatter jeg som et skritt tilbake. " Du ønsker deg tilbake til ei dør? " Ja, og gjerne med flere funksjoner. Politi, for eksempel, slik at folk kunne komme til oss og få pass. Vi har også en vei å gå når det gjelder internett og tilgjengelighet døgnet rundt. Der oppfatter jeg at Bergen har vært flinke: Innbyggerne kan gå inn på nettet og se hvor langt deres egen sak har kommet. Vi har mye å hente i å ta i bruk MinID-systemet, mener enhetsleder Sølvi Melvold. Kun for medlemmer Og tilhengerne? De er forbeholdt Fagforbundets medlemmer. En gammel ordning som er særdeles populær. Omtrent daglig er noen innom for å hente nøkler. Fagbladet 8/2010 > 33 fbaargang2010 fbseksjonKON