Seksjonsleder Kompetanse og uttelling Seksjon kontor og administrasjon (SKA) har mange viktige saker på blokka, ikke minst utdanning og kompetanseheving for medlemmene våre. Arkivkonferanse Fagforbundets konferanse for arkivarer holdes 21. 22 oktober. Det blir et variert program om blant annet interkommunalt samarbeid, arkivering og journalføring på kemnerkontoret, kassasjon (fysiske mapper med sensitive opplysninger) arkivfaglige bestemmelser, arkivet i et Nav-kontor, etikk, varsling og taushetsplikt og rutiner og arkivhold i private bedrifter. Nasjonal utdanningskonferanse Tariffmessig blir det viktig å finne fram til de utdanningstypene som gir uttelling ved lokale forhandlinger. Det er en stor utfordring for SKA at også våre grupper skal få ta del i kompetansepotten. Mange medlemmer kan få uttelling for både realkompetanse og etter- og videreutdanning når dette dokumenteres systematisk. Jeg oppfordrer alle til å skrive ned all arbeidserfaring, skolegang, kurs, videreutdanning mm. Finn fram vitnemål, attester og kursbevis og lag en ryddig oversikt. Det blir viktig å finne fram til de utdanningstypene som gir uttelling ved lokale forhandlinger.ª Det kan være avgjørende når lokale lønnstillegg skal framforhandles. Seksjon kontor og administrasjon planlegger nye samarbeidsprosjekter innen feltet fagskole, videreutdanning og kompetanse. Vi søker samarbeidspartnere som Kommunal Kompetanse og lokale og regionale høgskoler. Fagskolen på Gjøvik er et eksempel. Et annet er Høgskolen i Buskerud (HiBu). Der jobber vi med å utvikle et samarbeid innen IKT-faget og også et lederprogram for ledere i offentlig sektor. Faggruppe arkiv gir med jevne mellomrom ut nyheter om faget. Arkivnytt nr. 5 finner du i venstremargen på fagforbundet.no/ska/ Sør-Trøndelag fylkeskommune arrangerer i år den nasjonale opplæringskonferansen for videregående opplæring. Den går av stabelen i Trondheim 25."27. august på Rica Nidelven Hotell. Program og påmelding på: http://www.kreativetrondelag.no    MoS Fagdager i Midt-Norge Seksjon kontor og administrasjon i Møre- og Romsdal, Sør- og NordTrøndelag inviterer til fagdager 31. august og 1. september på Rica Hell, Stjørdal. På programmet første dag står blant annet utdanningsmuligheter, presentasjon av spørreundersøkelse blant Fagstige for yrkesgrupper Fagforbundets Seksjon kontor og administrasjon har få søknader om godkjenning av sekretærer, framtidas virtuelle møterom, ergonomi på arbeidsplassen og rettigheter som arbeidstaker. Andre dag er viet personopplysningsloven og offentlighetsloven, med en praktisk tilnærming ved bruk av dialog og eksempler.    MoS Vestfold for ansatte i sykehusadministrasjoner. Kommunal Kompetanse utarbeider fagstigepakker med kurstilbud for de to fagom- fagstige. rådene. GERD EVA VOLDEN " Styret i seksjonen har derfor vedtatt å sette i gang et prosjekt hvor et av målene er å synliggjøre fagstige som et godt yrkesfaglig tilbud, opplyser konsulent Karin Lund. Prosjektet går over to år. Det skal gjennomføres i fylkesseksjonen i Nordland innenfor fagområdet arkiv og i  Det skal opprettes en gruppe i hver av de to fylkene med medlemmer som har som mål å spesialisere/fordype seg in- nenfor de to fagområdene og som vil føre fram til en godkjenning for den enkelte forteller, Karin Lund i Seksjon kontor og administrasjon.    MoS MoS For SKAs medlemmer venter også mange lokale og regionale kursmuligheter. I oktober arkivkonferanse for kontoransatte i Midt-Norge, rådmannskonferanse i Oslo, i november to-dagers konferanse om IKT på høgskolen i Hønefoss og fagkonferanse for administrativt ansatte på sykehus på Lillehammer, for å nevne noe. Skjer det noe der du bor, send oss tips om det. Jeg er fornøyd med at aktiviteten er stor og kunnskapstørsten likeså. Vi lover å stå på og sikre både kompetanseutvikling og at dere får uttelling for kompetanse. 38 > Fagbladet 8/2010 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2010 fbseksjonKON