FAGFORBUNDET HORDALAND Seksjon Helse og Sosial FATTIG OG RIK 6. oktober 2010 kl. 18.00 19.30. STED: Egget, Studentsenteret i Bergen, Parkveien 1 på Nygårdshøyden. Temakveld ved professor Kjell Underlid, HiB som vil gi oss et nærbilde av norsk fattigdom. Hvordan enkeltmennesker opplever sin fattigdom. Hva følger med fattigdommen? Professoren har skrevet flere bøker som er nyttig for helse- og sosialarbeidere, miljøarbeidere og andre som jobber med mennesker og fattigdom til daglig. Påmelding kursweb Fagforbundet Hordaland. Innen 27. september 2010. Temakvelden er gratis og åpen får alle. Spørsmål kan rettes til seksjonsleder Sigrun Bøe Perez, tlf. 470 28 230 eller e-post: sigrun.boe.perez@fagforbundet.no Riket i Midten Reis med hjerte, hjerne og holdning BLI MED! NORGE ANNO 2010: Presset mot velferdsstaten og markedsrettingen av offentlig sektor fortsetter i stat og kommuner. Byråkratisering, kontrollregimer, lønnsomhetskrav og mistillit til de ansatte øker. For å snu trenden trenger vi kunnskap, motmakt og alternativer! Vår velferdspolitikkª Vi skal utfordre MENNESKESYNET I MARKEDSSAMFUNNET. Vi skal se på ulike sektorer og finne grep som er viktige for å MØTE DE NYE UTFORDRINGENE. Samtidig skal vi se på fellesnevnere som gjør at vi kan jobbe sammen og STØTTE HVERANDRE I KAMPEN for å styrke DEMOKRATISK STYRING OG KONTROLL på bekostning av markedskreftenes snevre lønnsomhetsmål. Det mistillitsregimet som ligger innebygd i New Public Management demotiverer og skaper motstand, mens deltakelse, medvirkning og innflytelse FREMMER STOLTHET, VERDIGHET OG ANSVAR. Høstens politiske høydepunkt! VELFERDSKONFERANSEN 2010 Tid: 13. 14. september 2010 Sted: Oslo Kongressenter (Folkets hus), Oslo Pris: 1 500 kr (inkluderer lunsj begge dager  ikke overnatting). Arbeidsløse, trygdede og studenter betaler 300 kr. Påmeldingsfrist: 6. september 2010 På: www.velferdsstaten.no ffagbladet.no Fagbladet 8/2010 > 39 fbaargang2010 fbseksjonKON