regjering, ville det være uakseptabelt i en tid hvor tilgangen på byggematerialer er knapp». Valgperioden for Hamas-representantene utløp i januar i år, men i fraværet av nyvalg blir de sittende ved makta. I Ramallah på Vestbredden sitter Mahmoud Abbas fortsatt som president for Den palestinske selvstyremyndigheten (PNA), etter at han vedtok en ettårig forlengelse av presidentmandatet som utløp 9. januar 2009. Etter det demokratiske valget i januar 2006, som ble beskrevet som rettferdig og fritt av USAs eks-president Jimmy Carter og andre internasjonale observatører, er palestinerne som lever under israelsk okkupasjon nok en gang under et styre som ikke er lovlig valgt. Både lokalt og internasjonalt må Hamas tåle stadig sterkere kritikk for rivingen og for bruken av dødsstraff. I april ble to palestinere henrettet på grunnlag av mistanke om landssvik. Den 18. mai kunngjorde Hamas’ innenriksminister at tre palestinere som ble dømt for mord i 2005, var blitt henrettet ved skyting samme morgen. Ministeriet hevdet at henrettelsene var i tråd med palestinsk lov, men PNA i Ramallah gikk hardt ut og erklærte dem «urettmessige og ulovlige» fordi de ikke var godkjent av deres øverste leder – altså Abbas – slik loven krever. Hamas har planlagt riving av omkring 200 flere hus i tiden som kommer. Familier som bor i disse områdene, venter i redsel, usikre på om de har et sted å bo neste dag. For familiene som mistet hjemmet sitt den 16. mai, er datoen ekstra smertefull. Dagen før var nemlig sørgedagen som markerte at det var gått 62 år siden Nakba, den etniske rensingen av Palestina og opprettelsen av staten Israel i 1948. En annen ironisk side ved historien er at Hamas-regjeringen, som ufortrødent følger planen og fortsetter destrueringen av bygninger i det sørlige Gaza, nå har overlevert nøkkelen til den første av over 1000 boliger som skal gjenoppbygges øst i byen Jabalia, til den nye eieren. For familiene som mistet sine hjem i Rafah den 16. mai, er det imidlertid en mager trøst at én palestinsk familie får et nytt hjem av Gazas herskende parti. Mange av dem opplever situasjonen som et nytt Nakba – bare at det denne gangen er deres egen regjering som står bak. HJEMLØSE: En palestinsk familie leter etter eiendeler etter at huset deres ble jevnet med jorda etter ordre fra Hamas-regjeringen. Fagbladet 8/2010 > 53 Foto: Imad Omer fbaargang2010 fbseksjonKON