I ANSVARLIG REDAKTØR Kirsti Knudsen kirsti.knudsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 49 REDAKSJONSSJEF åslaug Rygg aaslaug.rygg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 72 JOURNALISTER Titti Brun titti.brun@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 29 Per Flakstad per.flakstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 28 Sidsel Hjelme sidsel.hjelme@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 48 Ingeborg Vigerust Rangul ingeborg.rangul@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 33 Monica Schanche monica.schanche@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 31 Karin E. Svendsen karin.svendsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 32 Ola Tømmerås ola.tommeras@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 50 Vegard Velle vegard.velle@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 53 TYPOGRAFER Vidar Eriksen vidar.eriksen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 69 Knut Erik Hermansen knut.hermansen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 70 ANNONSER Lillian Lindberg lillian.lindberg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 46 Annonsemateriell sendes til annonser@fagforbundet.no Faks 23 06 44 07 Mødrene våre Petit Per Flakstad Mødrene våre blir et slags referansepunkt i livet. Det stedet vi kommer fra  bokstavelig talt! De har oppdratt oss og preget oss, og vet bedre enn noen andre hvem vi er. Men ikke nødvendigvis hvor vi har gått eller hvor vi skal i vår streben etter å komme videre. Hvis det er noen som får oss til å tenke etter hvor vi kommer fra og hvem vi faktisk er, så er det mødrene våre. Derfor tror jeg også store menn og kvinner av og til må stoppe opp og se seg litt tilbake og kjenne på hvor de kommer fra. Akkurat som små menn og kvinner. Quiz Store menn ser seg ikke tilbake. Ikke store kvinner heller, for den saks skyld. De skal bare en vei, og det er videre. Små menn vil også gjerne se framover, enten det er mot nye seire, eller kanskje mot nye nederlag. Små kvinner også. Vi mennesker er litt pussige sånn. Vi blir så opptatt av å komme oss videre og framover. Vi vet hvor vi skal, eller ikke hvor vi skal. Men uansett har vi det travelt med å komme dit. store menn, små menn, store kvinner og små kvinner. Alle som er store, har en gang vært små. Og alle som er små, har en gang vært enda mindre. Den gangen var det godt å ha et trygt fang å krype opp i når du ville Alle som er store, har en gang vært små.ª ord som de små gjerne ville si uansett. Bare en sjelden gang glipper det for oss, og vi stopper opp og reflekterer over hvor vi kommer fra, hvor vi står i livet akkurat nå, og hvor    blant oss syntes var viktig å si. Små    ?moren sin. veien skal gå videre. Og vi har alle våre mødre, både Spørsmålene er hentet fra boka Arbeidslivsquiz og fra 1. mai Fagforeningsspillet, utgitt av Gyldendal Norsk Forlag i samarbeid med flere forbund. 241 393 ˇ€‹ Lover og avtaler  begreper 1. Er lobbyvirksomhet det samme som korridorpolitikk? 2. Hva ligger i begrepet outsourcing? 3. Hva er politisk streik? ˇ€‹ Kjente personer  politikk 3 poeng: Født i Christiania i 1905. Utdannet forstmann. Sentral Ap-politiker i en årrekke. Medstifter av AOF der han var sekretær 1932 40. 2 poeng: Skrev flere erindringsbøker med brodd mot samtlige politikere, blant annet Slik jeg ser det. Selv etter fylte år var han aktiv i samfunnsdebatten. 1 poeng: Sekretær i Ap 1945 1969. Drev en intens kampanje mot kommunister og venstrefløyen i Ap. ˇ€‹ Internasjonale organisasjoner 1. Hvilken internasjonal organisasjon forkortes ILO? 2. Er ILO en del av EU-systemet? 3. Hvor ligger hovedkvarteret til ILO? ˇ€‹ Kultur 1. Hvem kalles ofte for fabrikkjentenes dikter? 2. Hvem skrev Den fjerde nattevakt? 3. Per Sivle skrev i 1891 en av de første norske arbeiderromanene. Hva heter den? ˇ€‹ Hovedorganisasjoner 1. Er LO større enn Unio, YS og Akademikerne til sammen i antall yrkesaktive medlemmer? 2. Hvilken hovedorganisasjon er Norsk Lektorlag tilsluttet? 3. Hvor stor andel av norske fagorgani- serte er medlemmer i LO? Trykksak REPRO/TRYKK Aktietrykkeriet AS ha trøst eller trygghet. Mødrene har lest høyt for oss fra de barnebøkene vi husker, de har vasket skrubbsårene våre, og de har tålmodig lyttet når vi har hatt noe å fortelle. Store ord som de store Mens de virrer litt retningsløst rundt et sted i livet  og savner Fagbladet 8/2010 > 59 L Ø K M T R E M E Svar: ˇ€‹ Lover og avtaler  begreper 1. Ja 2. Utskilling eller utkontraktering av funksjoner, aktiviteter og/eller ressurser fra en virksomhet. 3. Streik av kort varighet, vanligvis for å påvirke politiske myndigheter i en bestemt sak. Kan gjennomføres i tariffperioden når tariffstreiker ikke er tillatt. ˇ€‹ Kjente personer  politikk Haakon Lie ˇ€‹ Internasjonale organisasjoner 1. International Labour Organization (Den internasjonale arbeidsorganisasjonen) 2. Nei, men av FN-systemet 3. Geneve ˇ€‹ Kultur 1. Oskar Braaten 2. Johan Falkberget 3. Streik ˇ€‹ Hovedorganisasjoner 1. Ja 2. Akademikerne 3. Ca. 51 prosent J fbaargang2010 fbseksjonKON