Utfordret ITF i klimapolitikken Likelønnsseier i Fredrikstad Fredrikstad kommune må gi SFO-leder Else Mari Nygaard samme lønn som mannlige ledere i teknisk etat, mener Likestillingsnemnda. Nygaard får i dag mellom 25.000 og 30.000 kroner mindre i lønn enn mennene som er arbeidsledere i seksjon regulering og teknisk drift. Dette bryter med likestillingsloven, mener Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Nygaard har kjempet for saken i tre år, og nå håper hun kjennelsen kan gi ringvirkninger andre steder i landet.    PF Fagforbundets Asbjørn Wahl utfordret den internasjonale transportføderasjonen ITF til å bidra i klimapolitikken. Hans innlegg møtte motstand, men fikk også støtte. – Vi må gripe sjansen nå når vi har mulighet til å bygge en bedre verden. ITF bør ta ledelsen i denne kampen, sa Asbjørn Wahl fra talerstolen da han åpnet konferansen «Climate Change and Transport» som ble arrangert i forkant av transportføderasjonens verdenskongress i Mexico by i august. Tolv punkter Wahl, som er leder i organisasjonen For Velferdsstaten og delegat fra Fagforbundet, gikk til frontalangrep mot markedsliberalismen og understreket hvorfor markedet ikke kan løse klimakrisen. Han har ledet en arbeidsgruppe som la fram rapporten «Transportarbeidere og klimaendring: Mot holdbare transporter med lavere CO2-utslipp». – Jeg håper dette er starten på en mye mer avgjørende deltakelse fra ITF i kampen mot klimakrisen, sa han og la fram tolv punkter for en rettferdig klimapolitikk. – Klimakampen må ha et bredt politisk perspektiv og gå hånd i hånd med omfordeling av de GJENVALGT: Asbjørn Wahl har et radikalt syn på den internasjonale transportarbeiderføderasjonens klimapolitikk, og han ble gjenvalgt som nestleder i veitransportarbeiderseksjonen. økonomiske ressursene, sa han, og trakk fram kampen for å løfte to milliarder mennesker ut av fattigdom. Truer arbeidsplasser Robert Scardelletti fra det amerikanske fagforbundet Transport Communications International mente den politikken som rapporten legger opp til, vil true svært mange arbeidsplasser, og sa at det vil være et brudd med fagbevegelsens rolle å stille seg bak en politikk som truer medlemmenes arbeidsplasser. Wahl fikk imidlertid også mye støtte, blant annet fra Norsk Transportarbeiderforbund. Forbundsleder Roger Hansen mente at miljøarbeid også er godt fagforeningsarbeid. Også amerikanere støttet Wahl, blant andre Roger Touissant fra Transport Workers Union: – Det vil kun bli skapt arbeidsplasser innenfor begravelsesbransjen hvis det ikke skjer en kraftig endring i klimapolitikken. Under selve kongressen ble Asbjørn Wahl enstemmig gjenvalgt som nestleder av ITFs veitransportarbeiderseksjon. Tekst: MARIA WATTNE/PER FLAKSTAD Får nye jobber Før påske fikk 15 ansatte i Sykkylven kommune beskjed om at de ville miste jobben på grunn av innsparinger. I sommer har alle fått beskjed om at de vil bli tilbudt nye faste stillinger eller vikariater etter sommerferien. – Nå ser alt lysere ut, sier Fagforbundets hovedtillitsvalgt i kommunen, Hans Jakob Overå.    PF Et annet Europa er nødvendig Det var overskriften da Europas sosiale forum (ESF) i begynnelsen av juli ble arrangert for sjette gang. Fagbevegelse, miljøbevegelse, kvinnebevegelse og freds- og andre aktivister møttes i Istanbul i Tyrkia til seminarer, kulturarrangement og work-shops. ESF er den europeiske avleggeren av Verdens sosiale forum (WSF) som hadde sin første samling i Brasil i 2001. Norges sosiale forum (også kalt Globaliseringskonferansen) ble arrangert allerede i 1999. Globaliseringskonferansen 2010 arrangeres 18–21. november i Oslo. Tekst og foto: KIRSTI KNUDSEN Fagbladet 8/2010 > 5 Foto: Kari-Sofie Jenssen fbaargang2010 fbseksjonSAM