Varslingssak ble offentlig sirkus: Ordføreren ga pressen fortrolige notater Ansatte i Åsnes kommune varslet om trakassering på arbeidsplassen. Ordføreren svarte med å gi pressen de fortrolige varslingsnotatene. Tekst og foto: OLA TØMMERÅS De involverte hadde ikke trodd at en varslingssak skulle utvikle seg på en slik måte som i Åsnes kommune i Hedmark denne sommeren. Da varslingsnotatet ble innlevert, fulgte en regelrett brudulje med ledelsen, men ingen behandling av innholdet i varslingen. Varslingen starter 7. april mottok Åsnes kommune et varslingsnotat signert hovedtillitsvalgte fra tre fagforeninger: Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Nito. I notatet rettes kritikk mot ordføreren, som beskyldes for trakassering av ansatte. Det framgår at ansatte i kommunen føler seg mobbet, trakassert og mistrodd i sine stillinger. I varslingsskjemaet som fulgte notatet, er det krysset av for brudd på lover og forskrifter, mobbing og trakassering, og at det skapes et dårlig arbeidsmiljø. Ukene som fulgte blir beskrevet som sjokkerende. Sirkuset starter Rådmann Nils Lindeberg blir satt på saken for kommunen. Han krever å få spesifisert hvem dette gjelder og når det skulle ha skjedd. Fagforeningene gir et utdypende svar. I det fortrolige notatet henviser de til en rekke episoder, blant annet da en ansatt til slutt brøt sammen under et møte, ble sykmeldt og søkte seg vekk fra kommunen. 15 dager senere når bruduljene sitt høydepunkt. Ordfører Lars Petter Heggelund (V) innkaller til pressekonferanse. Der lekker han alt sammen for pressen, deler ut de fortrolige varslingsnotatene, tilbakeviser alle anklager og hevder det ikke fins dekning for påstandene. Politikerkolleger kaster seg inn i manesjen. Kommunens Venstre-, Høyre- og Frp-representanter innkaller til pressekonferanse. De karakteriserer varslingen som et angrep på demokratiet. – Hadde aldri ventet slik behandling – Sjokkerende. Det sier én av varslerne, som ble identifisert for offentligheten da ordføreren ga pressen de fortrolige notatene. De tre fagforeningene som representerer varslerne, var enige om å følge boka og kommunens rutiner for varslingssaker. De unnlot derfor å gå ut i mediene om forholdene, men leverte forskriftsmessig varslingsnotat. – Jeg hadde aldri ventet den behandlingen som fulgte, sier varsleren. Gjennom nesten tre år opplevde han det som han og flere ansatte hevder er trakassering. Etter å ha vært sykmeldt en periode, søkte han seg vekk fra kommunen, og jobber i dag i en annen kommune. Han vil ikke kommentere innholdet og påstandene fra ansatte i varslingen. – Vi skal ikke gjøre samme feil som arbeidsgiver. Jeg biter heller i meg det som sies offentlig om varslingens innhold, sier han. – Nå ser vi fram til Arbeidstilsynets granskning, og vi får sagt vårt, sier han. 14 > Fagbladet 8/2010 fbaargang2010 fbseksjonSAM