Advokat Børge Bennum vil ikke kommentere hva slags anbefaling han ga ordføreren i Åsnes i mai måned. – Jeg kan bekrefte at jeg har hatt en samtale med ordfører Heggelund, men jeg kan ikke kommentere innholdet i en samtale med en kunde, sier Bennum. Ville unngå spekulasjoner I et skriftlig tilsvar til Fagbladet utdyper ordføreren bakgrunnen for at saken ble offentliggjort. – Saken var allerede alminnelig kjent, i og med at varslerne påsto at varslingen hadde støtte av alle arbeidstakerorganisasjonene i kommunen, skriver Heggelund. Han henviser også til at han skal ha fått spørsmål om saken ute blant folk. – For å unngå spekulasjoner, offentliggjorde jeg alle papirer i saken, forklarer han. – Vi ble overrumplet Samme dag som Heggelund møtte pressen, fikk formannskapet saken på bordet, dog uten saksdokumenter og uten at saken var på sakskartet. – Et enstemmig formannskap samtykket i å informere pressen, mener Heggelund. Det er ikke opposisjonen i Åsnes like enig i: – Jeg ble overrumplet av hele greia. Jeg trodde det dreide seg om å informere politikere og virksomhetsledere, sier Karin Siggerud Olsen (Ap). Hun påpeker at på det tidspunktet ordføreren la fram saken for formannskapet, må pressen allerede ha vært invitert. Pressekonferansen ble nemlig avholdt rett etter formannskapsmøtet. – En slik sak skal ikke håndteres i mediene. Det var å gå for langt. En varsler har rett til å få være anonym, mener Ap-representanten. Jeg hadde aldri ventet den behandlingen som fulgte.» VARSLER – De burde ikke ha ment noen ting Ukjent for ledelsen – kjent for ansatte Kommunens ledelse, varslere og fagforeninger har vidt forskjellig oppfatning av om det er forsøkt å reise kritikk før varslingssak eller ikke. – På tre år har jeg aldri mottatt kritikk. Disse påstandene har ikke vært tatt opp i noen fora, sier ordfører Lars Petter Heggelund. – Så smeller de altså til med varslingssak, framholder han. Tilsvarende skriver rådmann Nils Lindeberg til fagforeningene: «Det er beklagelig at varsler har sett seg nødt til å gjennomføre denne formen for å ta opp forhold rundt arbeidsmiljøet, uten å gå veien om andre måter å henvende seg på.» Det står i sterk kontrast til hvordan fagforeningenes har oppfattet situasjonen de siste tre år. Ved siden av episodene det henvises til i varslingsnotatet, har Fagbladet kjennskap til at kommunen mottok et bekymringsnotat allerede i mai 2008. I brevet som ble sendt fra fagforeningen Nito, sies det: «Det er reell grunn til bekymring for opptil flere av de ansattes helsetilstand med kommunens nye styre.» og «... det vises manglende respekt for arbeidslivets spilleregler i kommunen.» Politikere har sagt sin mening i lokalavisenes spalter hver eneste uke siden varslingssaken ble offentliggjort 18. mai. – Det burde de ikke ha gjort, mener tidligere ordfører og gruppeleder for Arbeiderpartiet i Åsnes, Frank Bjørneseth. – Politikere burde verken mene det ene eller det andre om denne saken, før selve innholdet i varslingen var blitt behandlet og belyst, kommenterer han. – Opposisjonen i Åsnes er opptatt av at varslingssaker skal behandles i henhold til kommunens retningslinjene for varsling, sier Bjørneseth. VERN MOT GJENGJELDELSE I tillegg til selve varslingssaken skal Arbeidstilsynet også vurdere hvorvidt reaksjonene fra Åsnes kommune er lovstridig gjengjeldelse. Dette sier arbeidsmiljøloven om gjengjeldelse i varslingssaker: • Gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler, eller som på andre måter gir til kjenne at han eller hun planlegger eller vurderer å varsle, er lovstridig. Arbeidstaker må likevel tåle saklige motargumenter eller motbevis knyttet til de kritikkverdige forholdene. • Hvis fremgangsmåten ikke er forsvarlig, gjelder ikke gjengjeldelsesforbudet. Dette betyr imidlertid ikke at en gjengjeldelse nødvendigvis vil være lovlig. Generelt gjelder at en reaksjon må stå i et rimelig forhold til bruddet på forsvarlighetskravet. • Arbeidstaker som blir utsatt for ulovlig gjengjeldelse i forbindelse med varsling, kan kreve oppreisning uten hensyn til arbeidsgivers skyld. Erstatning for økonomisk tap må eventuelt kreves gjennom rettsapparatet. Dersom arbeidstaker blir oppsagt eller avskjediget på grunn av varslingen, kan det kreves erstatning etter de erstatningsregler som gjelder. Se mer om varslingsrutiner og -regler på arbeidstilsynet.no 16 > Fagbladet 8/2010 fbaargang2010 fbseksjonSAM