tilleggsutdanning, etterutdanning, videreutdanning eller spesialutdanning, skal få uttelling for dette.  Vår hypotese at det er flest kvinner som har slik kompetanse som de ikke får betalt for. Nå skal disse tilgodeses.  Realkompetanse skal også være en del av dette, men start med det som kan dokumenteres. Dessverre er dette et vanskelig område å få til, men flere kommuner har gode erfaringer med systemer som dokumenterer slik kompetanse med sikte på lønnsmessig uttelling. Papirene på bordet  Når du kan legge papirene på bordet og si: Dette har jeg tatt, og dette er relevant for jobben min. Da skal du ha betalt for det. I årets oppgjør er det først og fremst de som har dokumentert utdanning som prioriteres. Hvis kommunen allerede har gitt sine ansatte tillegg for spesialeller videreutdanning, kan imidlertid potten fordeles på annen måte.  Har du godt utredet realkompetanse, skal dette med. Dobbelt opp Det sentrale minstelønnstillegget skal ikke spise opp eventuelle kompetansetillegg.  Alt som er gitt for kompetanse, skal flyte oppå minstelønnstillegget, understreker Klemet Rønning-Aaby.  Vi skal ikke lenger leve med at folk som har tatt utdanning som er relevant for jobben, ikke får betalt for det. Lokale forhandlinger i kommunesektoren skal gjennomføres i perioden 15. oktober til 15. desember som en forhandling, men med to virkningstidspunkter for utbetaling. Oppfølging i KS-området Potten til lokale forhandlinger er på 0,85 prosent som skal gjelde fra 1. august i år, og en pott på 0,25 prosent gjeldende fra 1. januar 2011. Arbeidsgiver har anledning til å skyte inn midler ut over det som ble avsatt sentralt. Lokale forhandlinger skal gjennomføres i perioden 15. oktober til 15. november. Til hjelp for lokale tillitsvalgte som skal forhandle i høst, har Fagforbundet utarbeidet et eget policydokument. Dette er hovedpunktene i dokumentet: Tillegg for utdanning Det er spesielt viktig for Fagforbundet å kunne oppnå flere og bedre resultater når det gjelder lønnstillegg for relevant og dokumentert spesial,tilleggs- og videreutdanning og realkompetanse. Slike lønnstillegg skal prioriteres. Kartlegging av kompetanse i kommuner og virksomheter skulle vært gjennomført innen 1. april 2009. Der dette er gjort, må tilgang til materialet kunne brukes av tillitsvalgte som grunnlag for forbundets krav. Der slikt ikke foreligger, må tillitsvalgte kartlegge egne medlemmers kompetanse i samme hensikt. Slik dokumentasjon må være framskaffet i god tid før forhandlingene starter, senest innen 15. september. Kvinner skal prioriteres Likelønn står sentralt i årets oppgjør, og dette må også følges opp lokalt. Kvinner skal ha en andel som er større enn det fordelingen av antall årsverk mellom kvinner og menn tilsier. Lokale lønnstillegg kan avtales individuelt, fordeles til grupper med høy kvinneandel eller brukes til andre lønnsmessige tiltak som fremmer likestilling i virksomheten. Kvinner i lederstillinger skal prioriteres. Veiledende norm Følgende norm er veiledende for kompetanse: Om lag 20.000 kroner i lønnstillegg etter ett års relevant videre-/etterutdanning og/eller vurdert realkompetanse. Forholdsmessig lønnstillegg ved kortere varighet. 18 > Fagbladet 8/2010 VIL DU VITE MER Utfyllende informasjon finner du i Riksmeklingsmannens møtebok som er publisert på www.fagforbundet.no Ny hovedtariffavtale for perioden 2010 2012 sendes tillitsvalgte i slutten av september. fbaargang2010 fbseksjonSAM