Det gjøres mye godt yrkesfaglig og yrkespolitisk arbeid i alle seksjonens ledd og yrkesgrupper. Men vi ville ikke ha fått utrettet mye uten at medlemmene selv var med.ª Side 38 Seksjonsleder Stein Gulbrandsen Samferdsel og teknisk ˇ€‹ Frisørinnmeldinger På en måned meldte mer enn hundre frisører seg inn i Fagforbundet. Forhandlingene og resultatet fra mai måned blir lagt merke til. Frisørene vil ha opprydning i yrket. Side 29 ˇ€‹ Lager gass av dritt Prosessoperatør Kjetil Pedersen og fagansvarlig Oddvar Tornes ønsker velkommen til et høyteknologisk anlegg i Rogaland. Her blir kloakkslam til gass distribuert på gassledningsnettet. Side 30 ˇ€‹ Sats på godt renhold Et godt renhold gir bedre helse og lavere sykefravær, og det lønner seg både for bedriften og for den enkelte arbeidstaker. Side 36 Gjorde hverandre bedre Kirurgene på Førde sentralsjukehus kan mer om renholdere og deres oppgaver enn kirurger flest. Alle innenfor slusaª har lært av hverandre, med økt effektivitet og kvalitet som resultat. Side 32 Fagbladet 8/2010 > 27 Foto: Vegard Fimland fbaargang2010 fbseksjonSAM