Samferdsel og teknisk Godt år for kollektivtrafikk 2009 ble et meget godt år for selskapet Kollektivtransportproduksjon AS som sørger for kollektivtrafikken i Oslo, Akershus og Vestfold. Ifølge selskapets årsmelding som ble presentert i juli, økte antall reisende med 5,3 prosent i forhold til 2008. Det ble registrert 197 millioner reisende med buss, trikk eller t-bane, og det bidro til at selskapet fikk et driftsresultat på 80,5 millioner kroner. Så bra ser det ikke ut til å gå i år. Ifølge tertialrapporten fra selskapet, er resultatene fram til 30. april vesentlig dårligere enn budsjettert.    PF Kulturpenger mot sykefravær Virksomheter som har IA-avtale, kan nå søke om penger til kulturelt IA-arbeid. Kulturdepartementet utlyste i sommer fem millioner kroner til bedrifter som vil bruke kulturopplevelser på arbeidsplassen til å øke trivselen og få ned sykefraværet. Arbeidsplasser med IA-avtale kan søke om fra 40.000 til 200.000 kroner til kunst- og kulturtiltak. OVERVÅKING: GPS-utstyr kan brukes til å finne ut hvor ansatte til enhver tid befinner seg. Trues med sparken Fem renovatører i det interkommunale selskapet Avfallsservice i Nord-Troms trues med sparken fordi arbeidsgiver mener de har tatt    har skapt noen god stemning i selskapet. Samtidig Daglig leder i Avfallsservice, Sigleif Pedersen, innrømmer overfor Dagbladet at konflikten ikke for lange kaffepauser. I fjor ble det montert GPS-utstyr i renovasjonsbilene, og nå mener ledelsen i selskapet å kunne dokumentere at renovatørene har tatt for lange pauser og urettmessig fått utbetalt overtid. Både Datatilsynet og LO har den siste tiden fått inn flere saker som gjelder ansatte som mener de er ulovlig elektronisk overvåket. – Jeg har aldri opplevd maken i min tid i arbeidslivet, sier Fagforbundets tillitsvalgt i Avfallsservice, Trond Are Henriksen, til Dagbladet. I mai ble en av renovatørene innkalt til bedriftsledelsen, og han oppfattet budskapet i møtet slik at han enten kunne skrive under på å ha misbrukt overtidsordningen og betale overtidspenger tilbake, eller han ville få sparken. I juli fikk fire andre renovatører brev med det de oppfatter som det samme budskapet. Lovbrudd Fagforbundet har gitt alle fem et klart råd om ikke å skrive under på noe. Forbundet mener det er begått klare lovbrudd når det gjelder elektronisk overvåkning, og i tillegg brudd på varslingsplikten, ifølge Henriksen. Dersom arbeidsgiver står på sitt, kommer saken sannsynligvis til å havne i retten. mener han selskapsledelsen har sitt på det tørre. – Vi har fått gode råd fra både KS og vårt advokatfirma, og mener vi har fulgt arbeidslivets lover og regler, sier han. Saksbehandler Henok Tesfazgi i Datatilsynet mener derimot at Avfallsservice kan ha brutt personopplysningsloven. – Det skal foreligge en saklig grunn for å overvåke ansatte. Vi har tidligere uttalt at det er ulovlig å koble GPS generelt mot timelister for å se hvor folk har kjørt, sier han til avisen Vårt Land. Bryter tillitsforhold LO-sekretær Trine Lise Sundnes reagerer kraftig på at en arbeidsgiver bruker elektroniske verktøy på denne måten: – De bryter tillitsforholdet mellom ledelse og øvrige ansatte, og det går ut over arbeidsmiljøet i virksomheten, sier hun til Fri Fagbevegelse. LO har engasjert forskningsstiftelsen Fafo for å lage en rapport om elektronisk overvåkning. Den skal være ferdig i høst. – Men allerede nå ser vi at det er behov for klargjøring av retningslinjene og en bevisstgjøring både hos arbeidsgivere og arbeidstakere, sier Sundnes. Tekst: PER FLAKSTAD – Vi vet at et godt miljø er avgjørende for å få ned sykefraværet, kommenterer kultur- minister Anniken Huit- feldt.    OT Illustrasjonsfoto: colourbox.com Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2010 fbseksjonSAM