Seniordagen som forsvant BUSS?: De ansatte i Bergen Bybane protesterer mot tariff etter bussbransjeavtalen. Trikkefører eller bussjåfør Da Bergen bybane åpnet 22. juni, var det opprør blant vognførerne. Bybanen risikerte å bli stoppet av streik samme dag som den åpnet. 23 av de 24 vognførerne er organisert i Fagforbundet, og anser seg som trikkeførere. Både arbeidsgiver og LO mente de skulle få tariff etter bussbransjeavtalen. Det vil gi 20.000 kroner mindre i lønn enn om de får lønn som trikkeførere. 23. august tar LO-sekretariatet endelig stilling til hva slags tariff som skal framforhandles for vognførerne. Følg saken på fagbladet.no. OT Kongsberg kommune innførte for to år siden en seniordag i uka. Nå har de tatt gaven tilbake. Johan-Christian Hammer, hovedtillitsvalgt i Kongsberg, sier at Fagforbundet krevde at kommunen utviklet en seniorpolitikk. Resultatet ble at arbeidsgiver på egen hånd innførte en betalt fridag for alle ansatte over 62 år. Fra 1. mai opphørte ordningen, og Parat i YS har saksøkt arbeidsgiver for å fjerne ordningen for fem av deres medlemmer. Fagforbundet i Kongsberg, som organiserer om lag 35 seniorer i kommunen, har valgt en annen vei. – Vi har gjort en avtale med kommunen slik at våre medlemmer får denne fridagen betalt ut året. Forskjellen er at det ikke lenger er Kongsberg kommune, men KLP som dekker lønna, opplyser Hammer. Han mener arbeidsgiveren har gjort et forsøk på å gi de ansatte et gode, men at de må stoppe det nå på grunn av pengemangel. Som tillitsvalgt kan han heller ikke se at seniorene har tapt noe. De har tvert imot fått en betalt fridag i to år. – Men vi ønsket jo en seniorpolitikk som var mer enn et stunt, sier Hammer. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Frisørene strømmer til Fagforbundet Fagforbundet Frisørenes Fagforening fikk rundt 100 nye medlemmer i kjølvannet av tariffoppgjøret. Grunnen til interessen er den nye tariffavtalen som gir frisørene 15 kroner i økt minstelønn fra 1. juni i år og ytterligere en økning på fire kroner ved mellomoppgjøret neste år. I tillegg innebærer resultatet at frisører på provisjon ikke skal tape lønn under sykdom eller ved tilrettelagt arbeid. Milepæl – Vi skulle gjerne hatt enda høyere minstelønnssatser, men samtidig er dette en milepæl i forhold til å rydde opp i en bransje som til nå har vært veldig lite regulert, sier nestleder i Frisørenes Fagforening, Janne Fraas. FORNØYD: Etter tariffoppgjøret strømmer medlemmene til forbundet, konstaterer Janne Fraas og Monica Syvertsen i Frisørenes Fagforening. – Vi har endelig fått på plass noen prinsipper som de fleste andre bransjer i norsk arbeidsliv har tatt for gitt i mange år, sier kasserer i foreningen, Monica Syvertsen. Interessen begynte å ta seg opp 10. mai. Da var frisørene i mekling, og hadde begynt å legge ut informasjon om bruddet i forhandlingene på foreningens egen nettside og på Facebook. Siden har telefonen nesten ikke stått stille. Fra 10. mai og til 10. juni, ble det registrert 98 nye medlemmer, og Frisørenes Fagforening har nå totalt 2136 medlemmer. Opptatt av ryddige forhold – Vi er svært glad for den store interessen rundt dette oppgjøret. Den viser at frisørene er opptatt av sine lønns- og arbeidsforhold, og mange ønsker nå å organisere seg for å få på plass ryddige og forutsigbare ansettelsesvilkår. Sånn sett har dette oppgjøret vært et slags gjennombrudd for foreningen, sier Janne Fraas.    Tekst: PER FLAKSTAD Fagbladet 8/2010 > 29 Illustrasjonsfoto: colourbox.com Foto: Kari-Sofie Jenssen Foto: Arne Riste Sund, Bergensavisen fbaargang2010 fbseksjonSAM