ˇ€‹ IVAR IKS " IVAR (Interkommunalt vann, avløp og renovasjon) er et selskap eid av 11 kommuner i Rogaland, med til sammen 264.000 innbyggere. ˇ€‹ BIOGASS " Gass som produseres ved naturens egen nedbryting av organisk materiale uten luft. " Biogass består hovedsaklig av metan og karbondioksid. " Biogassen er klimanøytral. Den CO2 som slippes ut under forbrenning, tilsvarer den samme mengden som biomassen først har akkumulert fra atmosfæren. ˇ€‹ BRUKSOMRåDER " Biogassen kan brukes til oppvarming, elektrisk produksjon, matlaging, kuldeproduksjon etc. " Biogassen kan oppgraderes ved at karbondioksiden tas ut. Biogassen oppnår da en brennstyrke på høyde med naturgass, og kan brukes direkte til drivstoff. " I Rogaland går oppgradert biogass direkte inn på rørnettet til Lyse, og transporteres til hele distriktet. ˇ€‹ ANLEGG I NORGE " Disse driver biogassprosjekter i Norge i dag: Ecopro i Verdal, Frevar i Fredrikstad, Hera vekst i Elverum, Hadeland og Ringerike Avfalsselskap i Jevnaker, Glør på Lillehammer og Vesar i Vestfold. Her er møkka gull Rett på nett Prosessoperatør Kjetil Pedersen og fagansvarlig Oddvar Tornes tar imot Fagbladet på IVARs anlegg på Randaberg, like utenfor Stavanger. Her lager de bokstavelig talt gull av møkk når avløpsslammet fra 40 millioner kubikkmeter kloakk, blir til oppgradert biogass. Som eneste sted i landet blir biogassen I Rogaland går biogass laget av kloakken fra 260.000 innbyggere, rett ut på gassledningsnettet. Tekst: OLA TØMMERåS Foto: HELLE AASAND Det er få år siden et renseanlegg var en stinkende plass med kummer og basseng, og kun en dyd av nødvendighet for å bli kvitt uønsket kloakk. Glem nær fortid. Velkommen til IVAR, et høyteknologisk, interkommunalt vann- og avløpsselskap, som eies av elleve rogalandskommuner. 30 > Fagbladet 8/2010 fbaargang2010 fbseksjonSAM