PILOTSYKEHUS • Pilotsykehusprosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom regionale helseforetak, KS/kommuner, brukerorganisasjoner og arbeidstakerorganisasjoner i heleforetak- ene. Hver helseregion har sitt pilot- sykehus. • Pilotsykehusene prøver ut nye driftsformer, og endringsprosessene skal bygge på samarbeid mellom partene. Det er også et mål at prosjektet skal bidra til utviklingsmuligheter for de ansatte. • En nasjonal referansegruppe skal bidra til å velge ut pilotsykehus og til å spre erfaringene. brukere, kommunene ved KS og direk- tørene. • Det er opprettet en referansegruppe med forskere og fagfolk som vurderer metodeutviklingen i prosjektene. I operasjonsstua på Førde sentralsjukehus er alle ett team, enten de er kirurger, sykepleiere eller renholdere. Det gir resultater. Tekst: OLA TØMMERÅS Foto: VEGARD FIMLAND Arbeidsplanen med oversikt over de ansvarlige på operasjonsstua, er ikke hva den en gang var. I dag er alle aktører oppført på samme plan, uten forskjell på overleger og ren- holdere eller portører. De er alle like viktige for at pasienten skal komme trygt og effektivt gjennom operasjonen. «Innenfor slusa» Arbeidsplanen er en liten, men beskrivende del av forbedringsprosjektet «Innen- for slusa» på Førde sentralsjukehus, et prosjekt der alle faggrupper tilknyttet op- erasjonsstuene har kartlagt hva den enkelte må gjøre for at en pasient skal kunne opereres. Renholdsprosjektet er drevet fram av renholderne selv, og vekker oppsikt langt utenfor Helse Førde. Renholderne fikk mer innsikt i kirurgenes og sykepleiernes oppgaver, mens disse fikk innsikt i og forståelse for renholdernes oppgaver. TRAVELT: Mer rasjonelt og effektivt, men ikke mindre travelt på bakrommet til operasjonsstua for Åse Bruland, Britt Blom og Marit Fimland. Resultatet ble storstilt omlegging av rutiner. Kommunikasjon er styrket på alle områder, forståelsen mellom faggruppene er økt, og renholderne har fått klare definerte ansvarsområder. Mer hektisk – Sykepleiere og leger har nok fått et annet syn på oss. Underveis i prosessen har de skjønt mer av hva vårt arbeid går ut på, mens vi har fått vite mer om deres jobb, sier renholderne Marit Fimland og Kjellbrun Gjesdal. De er to av ni renholdere med ansvar for åtte operasjonsstuer. Det er kontinuerlig aktivitet i stuene. Det er travelt. Arbeidet er blitt mer rasjonelt, men ikke mindre krevende. – Det er blitt mindre jobb for hver operasjon, men likevel stadig mer hektisk. I dag har vi flere operasjoner, og flere pasienter skal gjennom systemet, forklarer renholderne. Fimland og Gjesdal har sørget for renhold på operasjonsstuene i henholdsvis 23 og 20 år. – Utviklingen har vært stor siden vi startet. Før sprøytet vi hele stua etter hver operasjon uansett. Det var nesten paranoid vasking, ler de. Blir sett Kommunikasjon framhever renholderne som det mest positive utslaget av prosjektet. – Før ropte gjerne en sykepleier eller kirurg: Er det en renholder her? Nå ser de på tavla hvem som har ansvar for hvilket område til enhver tid, forteller Fimland og Gjesdal. Renholdet er inndelt i seks forskjellige    > Fagbladet 8/2010 > 33 fbaargang2010 fbseksjonSAM