Fokus Vi oppholder oss ca. 90 prosent av tida innendørs, derfor er det miljøet vi har rundt oss svært viktig for helsa vår. Til tross for dette, ser vi at renholdet reduseres i mange bedrifter. Godt renhold gir god helse Knut R. Skulberg er lege, dr. philos. og arbeider i Elverum kommune, Norges astma- og allergiforbund og ved Høgskolen i Oslo. De aller fleste synes at støvet inne i en bygning er grått og kjedelig. Imidlertid, hvis vi studerer det nøyere, ser vi at støvet består av en rekke forskjellige deler små steinpartikler, tekstilfibrer fra tøy, papirstøv, flass fra mennesker, dieseleksospartikler fra biler, bakterier og virus, muggsopp fra bygget eller allergener som pollen og midd. I tillegg vil kjemikalier i innemiljøet kunne feste seg på støvpartiklene og sveve i lufta i lang tid. Det er en helt egen liten verden i denne grå støvmassen. I driftsfasen for et bygg er det to måter å fjerne støvet i innemiljøet på ved ventilasjon og ved renhold. De to metodene fjerner forskjellig type partikler. Renhold blir ofte sett på som noe som kan påvirke trivsel, men som ikke har så stor påvirkning på helsa vår eller på produktiviteten. Jeg vil nå gi en framstilling, basert på vår nåværende vitenskaplige kunnskap, som viser at støveksponering i innemiljø og renhold har en klar betydning både for helsa og for arbeidsmiljøet. Støvet i innemiljøet pustes inn av mennesker og deponeres i øyne, nese og hals. Dette kan sette i gang en betennelsesreaksjon i slimhinnene, og mange opplever at lufta er tørr. De kan bli tett i nesa, irritert i halsen, begynne å hoste, og får generelle symptomer som trøtthet og hodepine. I en større undersøkelse i Oslo viste det seg at 20 prosent av kvinnelige kontoransatte slet med irriterte øyne og trøtthet hver eneste uke. Nordiske studier viser at støveksponering fører til at produktiviteten går ned med ca. tre prosent og at antall skrivefeil øker. Steinar Nilsen i Sintef-Byggforsk utførte en undersøkelse hvor renholdet hos en gruppe arbeidstakere ble forbedret. Dette førte til 39 prosent reduksjon av korttidsfraværet. De økte utgiftene til bedre renhold ble beregnet til å koste halvparten av det som ble spart inn ved redusert sykefravær. Mellom 30 og 40 prosent av befolkningen har i dag en form for allergi. Antallet øker, og i 2030 er det beregnet at 50 prosent av Norges befolkning har en allergi. De fleste av dem får forverrede symptomer hvis de utsettes for partikkelforurensning i innemiljøet. For dem som er veldig allergiske, kan et godt renhold være helt nødvendig for å kunne være på jobb. For dem som er litt allergiske, vil dårlig renhold kunne gi økt kortidsfravær og nedsatt produksjon. Kvaliteten på renholdet har dermed stor betydning for helsa for mange allergikere. Astma er en sykdom i luftveiene som gjør det tungt å puste. Astmaanfall kan utløses av forskjellige påvirkninger i innemiljøet, som allergener, mye støv, spesielle kjemikalier eller at det er en muggsoppskade i bygget. Undersøkelser i store grupper viser at påvirkning av muggsopp i innemiljøet fører til 50 prosent forverring av astmasykdom, og at opptil 21 prosent av alle nye tilfeller av astma kan skyldes denne påvirkningen. For å motvirke denne skremmende utviklingen er det svært viktig at samfunnet vedlikeholder byggene sine godt. Imidlertid er det å ha et godt renhold like viktig, da dette vil fjerne soppsporer og kjemiske stoffer som kan utløse astmaen. En dansk undersøkelse påviste at 66 prosent av dem som var i det utvalgte bygget hadde helseplager. Etter reparasjoner hadde tallet sunket til 33 prosent, og etter en meget grundig nedvasking 36 > Fagbladet 8/2010 «De økte utgiftene til bedre renhold ble beregnet til å koste halvparten av det som ble spart inn ved redusert sykefravær.» fbaargang2010 fbseksjonSAM