av bygget falt graden av helseplager til fire prosent. Påvirkning av støv utendørs fører til et økt antall personer som får hjerteeller lungesykdommer. Dette er påvist i en rekke store byer i USA og Europa. Imidlertid er det mer usikkert om innendørs påvirkning av dieseleksospartikler vil kunne føre til økt forekomst av hjerte- og lungesykdom. Vi vet at disse partiklene er veldig små, og at de vil kunne passere vanlige ventilasjonsfiltre eller trenge seg inn i bygninger ved lufting. I tillegg vil nitrogenoksydgasser fra biler kunne trenge seg inn fra uteluften. De små partiklene og gassen vil kunne føre til betennelsesreaksjoner i luftveier og blodårer; dette vil over lengre tid kunne føre til alvorlig kronisk sykdom. Et godt renhold vil kunne fjerne store mengder av dieseleksospartiklene i innemiljøet. En kan tenke seg at om tjue år vil en si at godt renhold er en viktig faktor for å redusere antall hjerte-karsykdommer i befolkningen. I forhold til renholdere er det viktig at de ikke bruker for mye kjemikalier i arbeidet. Det er særlig renholdsprodukter i sprayform som fører til at renholderne puster inn en høy dosering av disse kjemiske stoffene, noe som gir økt risiko for utvikling av astma. Andre undersøkelser viser at rengjøringsprodukter gir betennelsesreaksjoner i øynene. Jeg har nå gitt en framstilling av partikkeleksponering og helseeffekter, og hvor viktig det er å ha et godt renhold. Politikere, arbeidsgivere og arbeidstakere må kjenne til dette, slik at vi tar valg som er gode for oss alle – både nå og om tjue år. Fagbladet 8/2010 > 37 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2010 fbseksjonSAM