Seksjonsleder HAVNEKONFERANSE: Havneansatte inviteres til debatt og orienteringer på Kiel-ferga i september. Slik skal norsk sjøtransport styrkes Alle Fagforbundets medlemmer i norske havner er invitert til en omfattende konferanse på Kielferga 21. til 23. september. Konferansen starter med en presentasjon av Sjøtransportprosjektet, et prosjekt med mål å styrke sjøfartens konkurranseevne i Norge. Prosjektet drives i samarbeid mellom Kystverket, norske havner, Norsk havneforening og LTL (Logistikk- og transportindustriens Landsforening). Rolf Aarland fra Trondheim havn innleder om Sjøtransportprosjektet. Deretter blir det kom- Til Russland for aidsbarn Fagforbundet Sør-Trøndelag reiser første uka i september til St. Petersburg. Der skal de blant annet besøke sykehuset som har ansvaret for barna i Fagforbundet Sør-Trøndelags prosjekt «Aksjon aidsbarn i Russland». OT Hvem skal eie? Hvem skal drifte? Hvem skal eie og drifte vårt drikkevann? Hva skjer med organiseringen av tekniske tjenester i kommunal sektor når offentlige bygg har ulikt eierskap. Dette er blant temaene som blir tatt opp på seminar i Oslo 14. september i regi av Fagforbundets Seksjon samferdsel og teknisk (SST). Seksjonen dekker deltaker- avgift og måltider, men reise må den enkelte sørge for selv. Seminaret holdes i Fagforbundets lokaler i Keysersgate 15.    OT mentarer og debatt med representanter fra Fiskeri- og kystdepartementet, Fagforbundet, miljøbevegelsen og havneleder. En rekke temaer følger deretter. Det skal presenteres utfordringer og muligheter i fem norske havner. Sparebank1 vil orientere om forsikringer og medlemstilbud. Representanter fra Kone skal orientere om nyvinninger innenfor løfteutstyr i havnesektoren. Konferansedag to skal handle blant annet om miljøarbeid i Oslo havn og effektivisering av havneterminaler. OT Delta på SSTs konferanser! Seksjon samferdsel og teknisk har et bredt nedslagsfelt. Sceneteknikere, renholdere, havnearbeidere, frisører, brannmenn og vann- og avløpsarbeidere er bare noen av de 47 gruppene vi representerer. Det gjøres mye godt yrkesfaglig og yrkespolitisk arbeid i alle seksjonens ledd og yrkesgrupper. Men vi får ikke utrettet mye uten at medlemmene selv er med. Kompetanseheving er ett av flere viktige virkemidler for å holde motivasjonen oppe. Det kan bli mye snakk om etterutdanning og studiepoeng, men det finnes også andre måter å øke kompetansen på. En todagers konferanse kan tenne nye gnister i vårt yrkesengasjement! Seksjonen avholder hvert år flere konferanser. Sammen med kurs og seminarer i regi av fylkene og fagforeningene er konferansene en viktig Det gjøres mye godt yrkesfaglig og yrkespolitisk arbeid i alle seksjonens ledd og yrkesgrupper. Men vi får ikke utrettet mye uten at medlemmene selv er med. del av det yrkesfaglige tilbudet til våre medlemmer. I 2010 er det avholdt og planlagt konferanser for yrkesgruppene renhold, havn, brann, vaktmestre, ansatte innenfor vann- og avløp i tillegg til en høgskolekonferanse. Og planleggingen for 2011 er allerede i full gang, med konferanser for ansatte innenfor renovasjonssektoren og teater- og kulturhus. Vi får tilbakemeldinger fra fornøyde deltakere om gode innledere med et solid yrkesfaglig fokus. Det er jevn god påmelding til konferansene; plassene fylles raskt opp. Fagforbundet samler yrkesgruppene i kampen mot anbud, for kvalitet i tjenestene, for et levende miljø og for at medlemmene skal utvikle seg faglig og menneskelig på arbeidsplassen og sammen med kolleger. Et av målene med konferansevirksomheten vår, er at vi som forbund og seksjon skal trekke i samme retning. Bli med på neste konferanse og opplev det sosiale, det faglige og et lite pusterom med plass til debatt! STEIN GULDBRANDSEN 38 > Fagbladet 8/2010 Illustrasjonsfoto: colourbox.com Illustrasjonsfoto: Per Flakstad fbaargang2010 fbseksjonSAM