Siden sist 100 stillinger kan forsvinne Driftsstyret i Sykehuspartner har vedtatt en omfattende plan for sentralisering av arbeidssteder. Ifølge Fagforbundet Oslo kan vedtaket føre til at 100 stillinger forsvinner. – Det er svært alvorlig at 100 av de 800 stillingene i virksomheten kan bli borte, sier leder av Fagforbundets koordineringsledd i Helse Sør-Øst, Mari Sanden. Dårlig planlegging – Sykehuspartner ansatte folk for under ett år siden, og det vitner om dårlig planlegging når stillinger nå skal bort. Igjen er det de ansatte som skal betale prisen for dårlig planlegging og dårlig økonomisk styring, skriver Fagfor- bundet i en pressemelding. Forbundet mener også at det er beklagelig at denne prosessen kan gjennomføres uten at helseforetakene i regionen er blitt involvert. – Selv om Helse Sør-Øst har overlatt til driftsstyret i Sykehuspartner å fatte et slikt vedtak, kan ikke regionforetaket fraskrive seg ansvaret, heter det i pressemeldingen. Sikre medlemmene – Fagforbundet vil nå arbeide for å sikre våre medlemmers interesser, slik at de har en jobb å gå til, uten at de må reise halve landet rundt for å nå arbeidsstedet sitt. Det krever gode og forutsigbare planer for omorganiseringene. STILLER KRAV: Fylkesleder Mari Sanden forventer forutsigbare planer når Sykehuspartner skal omorganiseres. – Vi har en omstillingsavtale i det regionale helseforetaket, og de ansatte i Sykehuspartner skal ha en omstillingsavtale som er minst like god. Helse Sør-Øst bør også sikre at stillinger ved helseforetakene først utlyses internt i regionen, slik at de ansatte i Syke- huspartner sikres fortrinnsrett ved overtallighet. Vi legger ansiennitetsprinsippet til grunn for en eventuell overtallighet, og forventer en individuell behandling av hver enkelt ansatt, sier Mari Sanden. Tekst: PER FLAKSTAD Velferd eller veldedighet? Partiet Høyre øker på meningsmålingene. Paradoksalt nok påstår de at partiets sjel ligger i velferdspolitikken, samtidig som de vil åpne opp for privat virksomhet, noe som igjen vil fragmentere det offentlige velferdssystemet. Høyre vil ikke bare åpne opp for private, de mener at velferden er avhengig av private aktører. Partiet får god støtte fra NHO som påstår at dersom private får slippe til, kan det for eksempel bli 8000 nye sykehjemsplasser – gratis. Men det er langt fra gratis; private selskap skviser ansattes lønn og får store summer fra staten i tilskudd. Penger som bidrar til å øke utbyttet til selskapene. Ofte er det multinasjonale storselskap, registrert i skatteparadis, bak de navnene selskapene opererer med i Norge. Våre skattepenger, fellesskapets penger som blant annet skal brukes til å utvikle og levere velferdstjenester av god kvalitet, havner helt andre steder. Høyre vil ha lavere skatt for alle, men lavest for de rike. Men hvem skal betale for velferden? Høyres svar er å kutte i velferdsordninger, for eksempel sykelønnsordningen og ved å gi ansatte dårligere lønns-, pensjons- og arbeidsbetingelser. Tror de at det gir bedre velferd for flere? Si nei til Høyres velferd, den likner mistenkelig på veldedighet. Det blir lett noe klønete over Høyres argumentasjon når de forsøker å framstille seg som velferdspartiet. De stjeler sosialdemokratiets klær, men snubler i begrepene og argumentene. Partileder Erna Solberg hevder at det er bedre at de som står i helsekø får behandling i private sykehus på statens regning. Hvis Erna og Høyre hadde visst noe om velferdsstatens sjel og berettigelse, så hadde hun krevd at staten brukte pengene til å bygge ut det offentlige sykehustilbudet. Torbjørn Røe Isaksen, stortingsrepresentant for Høyre, sier at et velferdssamfunn må hjelpe dem som trenger det. Han skiller ikke mellom rettigheter og hjelpebehov. Alle har rett på velferdstjenester, fordi de selv har vært med på å bygge velferdsstaten. Si nei til Høyres velferd, den likner mistenkelig på veldedighet. Det er den norske velferdsmodellen slik vi kjenner den som må vernes og utvikles. Fagforbundet mener at det også i framtida er et sterkt lokalt folkestyre, en sterk offentlig sektor og sterke kommuner som er det beste virkemiddelet og garantien for velferdsstaten. Jan Davidsen, forbundsleder 4 > Fagbladet 9/2010 Foto: Kirsti Knudsen fbaargang2010 fbseksjonHEL