Siden sist NYÅPNET: Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen snakker med noen av de ansatte på landets første rusakuttmottak ved Oslo universitetssykehus Aker. Fra v: Marianne Gjerde, Hege Larsen og Kine Marie Bye. Landets første rusakuttmottak Brudd i privat pleiesektor Fagforbundet brøt 31. august forhandlingene med NHO Service om en ny pleie- og omsorgsoverenskomst. Nå går oppgjøret for forbundets medlemmer i private pleie- og omsorgsinstitusjoner til mekling. – Vi fikk ikke gjennomslag for et nytt lønnssystem basert på garanterte minstelønnssatser slik vi har i offentlig sektor, og derfor brøt vi, sier Fagforbundets rådgiver i forhandlingsenheten, Unni Rasmussen til Fagbladet. – Vi krevde de samme tilleggene som i offentlig sektor og en omlegging til mistelønnssatser, samt de samme bestemmelsene når det gjelder lønn under sykdom og ved foreldrepermisjoner som vi har i offentlig sektor, fortsetter hun. Ifølge Rasmussen kom ikke NHO Service med noe reelt tilbud, men ønsket å beholde dagens overenskomst og de samme lønnstilleggene som frontfagene i NHO har fått. De tilleggene er langt lavere enn resultatet i offentlig sektor. Det er foreløpig ikke fastsatt noen dato for når partene møtes til mekling. Tekst: PER FLAKSTAD – Rusakuttmottaket er en milepæl i ruspolitikken, sa helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen da hun åpnet landets første rusakuttmottak på Oslo universitetssykehus Aker. – Dette er veldig spennende. Vi gleder oss til å komme i gang, og ser fram til at dette blir et effektivt tilbud som gjør at pasientene kan få riktig behandling til rett tid. Den første pasienten kom inn i dag, så vi er allerede i gang. Vi regner med at det blir litt slitsomt i starten, før vi får innarbeidet rutinene, sa Marianne Gjerde, Hege Larsen og Kine Marie Bye. Rask hjelp Også lederen av brukerutvalget, Rita Nilsen, som har vært en av ildsjelene bak etableringen av rusakuttmottaket, hadde en god dag. – Dette betyr veldig mye for de rusavhengige. Før kunne det ta lang tid å få hjelp fordi de skulle gjennom flere ulike ledd før de fikk behandling. Med et slikt akuttmottak vil alt skje mye raskere, og de kan få den hjelpen de trenger når de trenger den, sier hun. Mottaket har tolv sengeplasser og et felles inntaks- og vurderingsteam og fagteam. Tilbudet skal sikre de rusavhengige akuttbehandling på høyt nivå, og også sørge for videre behandling etter oppholdet. – Vi må se helheten i ruspolitikken, ikke bare enkelttiltak. Forebygging, behandling og oppfølging må ses i en sammenhengende kjede, og et akuttmottak er et viktig ledd i denne kjeden, sa helseministeren. Hun håpet på et godt samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene som en forløper til den vedtatte samhandlingsreformen som er under utvikling. Ikke opptrapping Knut Sandli, tillitsvalgt for Fagforbundet i Senter for rus og avhengighetsbehandling, og nestleder i Fagforbundet Aker, Ann Karin Osode, er begge glade for det nye tilbudet. Men de hadde helst sett at det kom i tillegg til de tilbudene som allerede eksisterte. – 23. august la Oslo universitetssykehus ned rusenheten Montebello, og disse 15 plassene er ikke erstattet. Resultatet er at rusakutten ved Aker ikke representerer noen reell opptrapping, og at noen av våre aller dårligste pasienter står uten et tilbud. Jeg syns det er alvorlig, sier Sandli. – Det er disse pasientene som mest av alle trenger vår behandling, derfor er det grunn til å være bekymret, sier Osode. Tekst og foto: PER FLAKSTAD Mange får lavere boligskatt I slutten av august begynte skatteetaten å sende ut brev om ny likningsverdi på boliger. Ifølge Finansdepartementet får 615.000 personer redusert formuesskatt, mens 155.000 får økt formuesskatt etter nye regler. Samlet gir endringen en skattelette på 760 millioner kroner. 6 > Fagbladet 9/2010 fbaargang2010 fbseksjonHEL