Hvis du har tjenestepensjon, er dette noen av valgmulighetene dine: Eksemplene tar utgangspunkt i en person født i 1953, med 30 års opptjening og en sluttlønn på 291.000. AFP Årsinntekt: 187.300 Kan maks tjene 15.000 i AFP-årene. Årsinntekt: 200.000 Offentlig tjenestepensjon samordnet Folketrygd Årsinntekt: 165.000 Offentlig tjenestepensjon samordnet Årsinntekt: 165.500 Offentlig tjenestepensjon samordnet Folketrygd Årsinntekt: 491.000 Offentlig tjenestepensjon Folketrygd fra 67 år 66% av lønna Alder: 62    65 67 67 80 80 80 80 Folketrygd fra 62 år Årsinntekt: 124.400 Kan tjene så mye du vil fra privat sektor. Folketrygd Alder: 62    65 Årsinntekt: 415.400 Hvis du velger å jobbe som før, men begynner å ta ut av folketrygda (Tjenestepensjonen vil ikke bli helt 66 % fordi du har spist litt av folketrygden.) Årsinntekt: 291.000 utover 67 år    Lønn Lønn 62 65 67 Hvis du velger å fortsette å jobbe samordnet Folketrygd Alder: 62 65 67 18 > Fagbladet 9/2010 fbaargang2010 fbseksjonHEL