Bare spør Fagbladets ekspertpanel Fagbladet videreformidler spørsmål og svar. Brev som ikke kommer på trykk, blir ikke returnert. Vi har dessverre heller ikke anledning til å svare på henvendelser som vi ikke finner plass til i bladet. Arvid Tønnesen Tariff Spørsmål som angår tariffavtaler og forhandlinger. Unni Rasmussen Tariff Spørsmål som angår tariffavtaler og forhandlinger. Magne Gundersen Forsikring Spørsmål angående LOfavør og Sparebank1. Spørsmål om utdanning og andre temaer av allmenn interesse besvares av ansvarlige fagkonsulenter. Hvis du får problemer på arbeidsplassen  ta først kontakt med din lokale tillitsvalgte. Det er derfor hun eller han er der. Overtid før brannskift SPØRSMåL: Jeg jobbet fem timer overtid før mitt ordinære skift startet. Hva skal jeg skrive av overtid i et slikt tilfelle, 50 prosent og/eller 100 prosent? I hovedtariffavtalens punkt 6.6.2 står det 50 prosent to timer før ordinær vakt. Men på punkt 6.6.3 om 100 prosent står det fire timer før ordinær vakt? Hvordan skal jeg skrive min timeliste? Medlem SVAR: Bestemmelsene du viser til er i hovedtariffavtalen mellom KS og LO/Fagforforbundet kap. 1, ßß6.6.2 og 6.6.3 For å kunne finne ut av hva du har krav på, er det viktig at du ser på hele teksten i begge paragrafene. ß6.6.2 omhandler overtid som skal godtgjøres med 50 prosent og ß6.6.3 Båtferie SPØRSMåL: Hvorfor er det bare på bilforsikring at du kan få et erstatningskjøretøy om uhellet er ute? Du trenger det like mye om for eksempel båten blir skadet midt under ferieturen langs kysten. Ole G. SVAR: Det har du helt rett i, men dette blir det en endring på nå. En egen fritidsbåtfor- sikring for LOmedlemmer fra LOfavør har nye og bedre betingelser enn tidligere båtforsikringer. Forsikringen sikrer deg dagserstatning ved avbrutt omhandler overtid hvor tillegget skal være 100 prosent. Overtid som utløser 50 prosent tillegg, er overtid utført de to første timene før ordinært skift starter, eller fire første timer etter ordinært skift slutter. Overtid som utløser 100 prosent, er overtid som sammenlagt overstiger 4 timer utført umiddelbart før eller etter ordinært skrift, samt overtidsarbeid utført til andre tider enn det som er nevnt i ß6.6.1 eller 6.6.2. Du har arbeidet fem timer overtid før vakten starter. Under forutsetning av at du har full stilling har du i henhold til de nevnte bestemmelser krav på to timer overtid med 50 prosent tillegg, (jfr. ß6.6.2 " to timer før ordinært skift starter) og tre timer med 100 prosent ferietur, og møter dermed noe av det behovet du nevner. Erstatningsbeløpet avhenger av hvilken kasko du har. I tillegg er egenandelen satt ned til 3000 tillegg, (jfr. ß6.6.3 " overtid utført til andre tider enn nevnt i ß6.6.1 eller 6.6.2). Bestemmelsen i ß6.6.3 om 100 prosent tillegg for overtid som sammenlagt overstiger fire timer, kommer ikke til anvendelse i ditt tilfelle. Denne bestemmelse gjelder f.eks. dersom en ansatt arbeider overtid to timer før vakten starter og tre timer etter at vakten er slutt. Godtgjøringen blir da fire timer med 50 prosent tillegg og en time med 100 prosent tillegg. Vedkommende trenger altså ikke å arbeide mer enn to timer overtid umiddelbart etter ordinært skift før 100 prosent slår inn, fordi samlet overtid er mer enn fire timer. Unni Rasmussen, forhandlingsenheten i Fagforbundet kroner. Les mer om fritidsbåtforsikringen og vilkårene på lofavor.no. Magne Gundersen, forbrukerøkonom i Sparebank1 Gruppen 24 > Fagbladet 9/2010 fbaargang2010 fbseksjonHEL