GIR STYRKE:  Samspill og fysisk bevegelse styrker hele mennesket, sier Julie Skjønberg. Hun møter Mary Koppang ukentlig. ˇ€‹ Alarmtelefon Barn og unge kan få hjelp 24 timer i døgnet av erfarne telefonvakter ved Alarmtelefonen 116 111. Driftsansvaret er i Kristiansand, men i nær kontakt med lokale barnevern. Side 30 ˇ€‹ Utfordrer politikerne Malvik kommune i Sør-Trøndelag er en av flere kommuner som har fått råd fra konsulenter om å legge ned sykehjemsplasser. Lillian Eriksen fra Fagforbundet problematiserer rådene. Side 36 ˇ€‹ Ulik verdsetting Hjelpepleier Bjørn Roger Knutsen tar til orde for at realkompetanse og personlig egnethet må gi økt anerkjennelse og økt lønn. Side 40 De ansatte ved Herlev sykehus drar lasset sammen. Ingen profesjonskamp. Det er ingen slåssing om arbeidsoppgavene.ª Side 42 Kjellfrid T. Blakstad Sterkere med bevegelse Kroppen blir sterkere av bevegelse. Det gjør også selvtilliten og selvrespekten. Bevegelsesveileder Julie Skjønberg syns begge deler er like viktig. Side 32 Fagbladet 9/2010 > 27 Helse og sosial Foto: Erik M. Sundt fbaargang2010 fbseksjonHEL