til å ta kontakt med oss på telefon, eller til å ta kontakt med noen som er nærmere. Noen syns det er godt å ha noen å prate med. For mange er dette første steget ut av noe vanskelig. Alle som jobber på Alarmtelefonen har jobbet som barnevernvakter og er utdannet som førskolelærere, sosionomer eller barnevernspedagoger. – Det skal være fagutdannede folk med erfaring som betjener telefonen. Vi har en profesjonell holdning til jobben. Det handler om å løse vanskelige situasjoner best mulig. Vi er flinke til å bruke hverandre. Ingen går herfra uten å gå gjennom en situasjon som har berørt oss. Internasjonal satsing 116 111 er også et EU-nummer. På lengre sikt skal alle EU-land ha opprettet dette telefonnummeret for barn som utsettes for vold, overgrep og mishandling. Til nå har 12–15 land etablert en alarmtelefon. I Norge har barnevernvakta i Kristiansand driftsansvar for Alarmtelefonen. De 15 store barnevernvaktene i landet er «svarnettverk» til Alarmtelefonen i sine åpningstider. Når noen ringer fra Oslo, blir de automatisk koplet til barnevernvakta der. Rundt 100 kommuner i Norge har en krise- og akuttberedskap for barn og unge, ofte som et interkommunalt samarbeid. De resterende kommunene blir koplet til Alarmtelefonen i Kristiansand. Alarmtelefonen er foreløpig et toårig prosjekt. Men antall meldinger til barnevernet øker kraftig. Det gjør også antall barnevernstiltak. De 15 barnevernvaktene her i landet melder om mer enn nok å gjøre. – Det var prestisje å få alarmtelefonen hit til Kristiansand. Flere folk ble ansatt for å få turnusen til å gå opp. Jeg syns det blir mer og mer spennende, forteller Karen Mo. BARNEVAKTEN.NO • Portal med informasjon om barnevernvakter og akuttsituasjoner. • Adresseinformasjon til alle landets barneverntjenester og barnvernvakter. • Informasjon til offentlig ansatte og om offentliges meldeplikt. • Oversikt over hvilket lovverk barnevernvaktene arbeider ut ifra. • Lenker til andre nettsteder som kan gi informasjon og hjelp. • Lenker til alle landets politidistrikter. • Alle landets kommuner har en barneverntjeneste som kan kontaktes hverdager på dagtid. Barnevernvaktene har akuttberedskap på kveldstid og i helger. Barnevernvaktene arbeider etter lov om barneverntjenester. Graden av tilgjengelighet og hva barnevernvakta kan bistå med, varierer fra kommune til kommune. Fagbladet 9/2010 > 31 fbaargang2010 fbseksjonHEL