Miljøterapi Ett fellestrekk ved ulike former for miljøterapi er at terapeuten bygger på de ressursene pasienten har, og pasienten opplever mestring. En miljøterapeut arbeider helhetlig slik at både kropp og sinn blir stimulert og bekreftet. På den måten får pasienten økt livskvalitet. Kommunikasjon er et viktig element i alle former for miljøterapi. Mange pleiere opplever at pasientene blir lettere å samarbeide med når de får tilbud som passer deres interesser og behov. Pleiere som er godt skolert i miljøterapi, kombinerer gjerne elementer fra ulike terapiformer. Det går heller ingen klare skiller mellom dem. Musikk og berøring brukes for eksempel i bevegelsesterapi, mens bevegelse brukes i musikkterapi. Bevegelse fra hjertet – Nå skulle oldebarna sett meg, ler den gamle kvinnen. Mary Koppang, 96 år, ler både av seg selv og av Julie Skjønberg der de sitter overfor hverandre og gjør grimaser. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Foto: ERIK M. SUNDT Julie Skjønberg er bevegelsesveileder. Hun snurper ansiktet sammen og er skremmende sint. Mary Koppang gjør det samme. Så smiler Julie med hele ansiktet, og den eldre kvinnen speiler gleden. De to møtes to ganger i uka på St. Halvardshjemmet i Oslo. Da får Mary Koppang beveget seg, og hun får litt massasje. Og kanskje like viktig: Hun har veilederens fulle oppmerksomhet gjennom hele veiledningstimen. Julie beveger hodet sakte opp og ned, og ber den 96 år gamle kvinnen gjøre det samme. Så legger de hodet til siden. Mary tenker ikke lenger på at hun er blitt gammel. Hun lever i øyeblikket, her og nå. – Dette var deilig, du, sier hun etter noen minutter. Tilpasset hver enkelt Julie Skjønberg arbeider som bevegelsesveileder i Kirkens Bymisjon Oslo. Bevegelsesveiledere jobber med kroppens hukommelse. Veilederen fornemmer og toner seg inn på pasientens stemning, og inviterer pasienten til en dialog gjennom bevegelser. Siden hun ble ferdig utdannet bevegelsesveileder for fire år siden, har Julie Skjønberg drevet prosjektet Bevegelse fra hjertet sammen med medstudent og kollega Silje Høgaas. – Dette er et verktøy som kan lette arbeidet på sykehjem, mener Julie og Silje. Bevegelsesveiledning er et tilbud på linje med andre miljøterapeutiske metoder, som for eksempel musikk- og billedterapi. I Bevegelse fra hjertet foregår veiledningen som regel én til én, men metoden kan også tilpasses grupper. Veilederen har én pasient om gangen, og de arbeider sammen en drøy halvtime to ganger i uka. – Tilnærmingen vår skal være tilpasset hver enkelt. Det er pasientens stemning og behov som avgjør hva vi skal gjøre og hvordan hele samværet arter seg, sier Julie. God opplevelse De to bevegelsesveilederne syns ikke én time i uka er noen stor investering i    > 32 > Fagbladet 9/2010 fbaargang2010 fbseksjonHEL