«Mange av pasientene våre har ikke lenger noe språk. Den største utfordringen vår er å lese kroppsspråket deres og selv være tydelige på hva vi sier med mimikk og kroppsspråk.» Sissel Lorentzen, hjelpepleier forhold til hva beboere og ansatte har igjen for det. – Mange pleiere, og ikke minst vikarer, gruer seg til å møte utfordrende beboere. Da trenger de verktøy som kan virke beroligende, mener Julie og Silje. De holder derfor stadig kurs for ansatte på sykehjem. I tillegg til urolige pasienter får også mange som ikke er så interessert i gruppeaktiviteter, tilbud om bevegelsesveiledning. Metoden passer ifølge veilederne også godt for beboere som får lite besøk eller som av andre grunner har behov for mange og varierte aktivitetstilbud. Silje og Julie betrakter bevegelsesveiledning som en mulighet både til å bedre beboerens fysiske helse og til å skape en opplevelse av velvære. – Vi prøver å skape en god stemning som beboerne kan ta med seg og leve på resten av dagen. Snakker sammen uten ord Hjelpepleierne Sissel Lorentzen og Torill Solbakken var de to første fra Manglerud- hjemmet i Oslo som gikk på kurs i bevegelsesveiledning. Siden har flere pleiere fra hver avdeling gjennomført det samme kurset. – Mange av pasientene våre har ikke lenger noe språk. Den største utfordringen vår er å lese kroppsspråket deres og selv være tydelige på hva vi sier med mimikk og kroppsspråk, sier Sissel Lorentzen. Når ordene er blitt borte, kan miljøterapi gi nye muligheter for kontakt og kommunikasjon. På Manglerud, som er et spesialsykehjem for mennesker med en demenslidelse, har derfor miljøterapi stor plass. Pleierne tenker miljøterapi ved alle aktiviteter. – Vi legger til rette og veileder for eksempel ved morgenstell. Vi står ved siden av pasienten mens han eller hun gjør mest mulig selv, forteller Torill Solbakken. Sånn gjør de også ved måltider og andre daglige aktiviteter. De som kan, smører maten sin selv. Noen ivrige damer dekker bordet, og noen av de sprekeste mennene hogger ved. Bedre stemning Sissel Lorentzen forteller om en kvinne som er glad i musikk, og som også setter pris på berøring. I likhet med mange andre mennesker med en demenslidelse, kan morgenstellet være en utfordring. – Hvis det kommer brått på, kan hun motsette seg morgenstellet. Jeg prater derfor litt med henne og setter på musikk som jeg vet setter henne i godt humør. Jeg berører henne forsiktig. Når jeg ser at hun er avslappet, kan vi gå ut på badet. Hun sitter nå i rullestol, men da hun fremdeles kunne gå, pleide jeg å danse ut på badet med henne, minnes Sissel. Hjelpepleieren tror at både en-til-en-kontakten og den fysiske berøringen virker beroligende på denne kvinnen og på mange andre pasienter. Manglerudhjemmet Manglerudhjemmet er et spesialsykehjem for demens. Her er to avdelinger med til sammen 55 plasser. Avdelingene er delt inn i poster med 13 eller 14 pasienter på hver. Sykehjemmet har også en dagavdeling for hjemmeboende med en demenslidelse. Både bygninger og utearealer er lagt til rette for å drive miljøterapi. Den store sansehagen inviterer sterke menn til vedhogst og spreke damer til å spasere mellom forskjellige blomsterbed og buskvekster. Innendørs er det erindringsrom med massasjestol, og i fellesrommet spilles en forenklet utgave av bingo. Sittedans er også en populær aktivitet. Pleierne tenker miljøterapi ved alle aktiviteter. Kurs i bevegelsesveiledning Bevegelse fra hjertet er underlagt Pårørendeskolen i Oslo som er en av virksomhetene i Kirkens Bymisjon Oslo. De arrangerer kurs i bevegelsesveiledning for ansatte i helsesektoren over hele landet. Julie Skjønberg og Silje Høgaas er kursholdere. De er begge utdannet ved Den norske Balletthøyskolen. Kursdeltakerne får et kurshefte og en dvd med blant annet råd om hvordan en veiledningstime kan bygges opp samt konkrete øvelser. Her er øvelser som krever lang eller kort tid. Introduksjonsheftet er delt i to: én del tiltenkt pårørende og én del for ansatte. Kurset går over to halve dager med seks ukers mellomrom, slik at deltakerne kan gjøre noen erfaringer med metoden før kurset avsluttes. Interesserte kan ta kontakt med parorendeskolen@bymisjon.no Du finner mer informasjon på www.bymisjon.no/bevegelsefrahjertet LETTERE: – Bevegelsesveiledning gjør arbeidet med personer med demens triveligere og enklere, mener Silje Høgaas og Julie Skjønberg. 34 > Fagbladet 9/2010 fbaargang2010 fbseksjonHEL