MILJØTERAPI: – Vi finner andre måter å kommunisere på når ordene er borte, sier Sissel Lorentzen (t.v.) og Torill Solbakken. Bevegelsesveiledning Metoden er inspirert av blant annet danseterapi. Den er skapt og utviklet av danse- og bevegelsesterapeut Anette Torgersen. Bevegelsesveilederen tar i bruk bevegelse og dans for å fremme den følelsesmessige, kognitive, sosiale og fysiske tilstanden hos enkeltindivider. Bevegelsesveiledning er utviklet i flere retninger for å kunne benyttes i forhold til ulike brukergrupper. Bevegelse fra hjertet Dette er en form for bevegelsesveiledning utviklet spesielt for arbeidet med personer med demens. Innholdet er personlig tilpasset og kan bestå av bevegelse, musikk, sang, rytme, massasje, avspenning og samtale. En veiledningstime består av tre faser: en åpningsfase, en individuelt tilpasset fase med øvelser og en siste fase for å lukke veiledningstimen. Det er ingen krav til deltakernes fysiske eller psykiske funksjonsnivå. Derfor bevegelsesveiledning Målene med bevegelsesveiledning er å bidra til at mennesker med demens opplever • å bli tatt på alvor i forhold til egne muligheter og begrensinger • å bli utfordret • å mestre • å få styrket selvfølelse og identitet • å få bedre fysikk • økt livskvalitet Kilde: Bevegelse fra Hjertet, instruksjonshefte av Julie E. Skjønberg og Silje Høgaas, utgitt av Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo Fagbladet 9/2010 > 35 fbaargang2010 fbseksjonHEL