Lite å spare Kommuner som legger ned sykehjemsplasser til fordel for omsorgsboliger, sparer ikke mye. – Det er heller ikke etisk forsvarlig, mener Lillian Eriksen, rådgiver i Fagforbundet. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Foto: THOR NIELSEN Alle som trenger det, har rett til en plass på sykehjem. Men mange gamle får avslag når de selv eller deres pårørende søker om plass. Lillian Eriksen, rådgiver i Fagforbundets Seksjon helse og sosial, reiser ut og bistår fagforeningene når kommunen vil legge ned sykehjemsplasser. Hun har ennå ikke vært i en kommune som faktisk har for mange sykehjemsplasser. Men mange vil likevel redusere antallet. UKJENT FRAMTID: – Det viktigste for meg er at vi bygger fleksibelt med tanke på ei framtid vi ikke kjenner, sier Tone Østvang, kommunalsjef for helse og velferd. Malvik vil kutte 23. august ønsker Fagforbundet i Malvik velkommen til åpent møte for å diskutere kommunens framtidige omsorgstjenester. Lillian Eriksen er invitert til å orientere om hvilke rettigheter innbyggerne har, og hvilke krav kommunen må oppfylle. De ansatte på sykehjemmene og i hjemmetjenesten hevder de har eldre innbyggere som bør ha plass på sykehjem, men som bor hjemme fordi det ikke er plasser nok. På den annen side har politikerne planer om å redusere antall sykehjemsplasser fra 68 til 50 fram mot 2015. De vil i stedet bygge flere omsorgsboliger. Klipp og lim Konflikten i Malvik er velkjent for rådgiveren fra Seksjon helse og sosial. Konsulentfirmaet Ressurssenter for omstilling i offentlig sektor (RO), har analysert tilstanden, og de konkluderer med at kommunen har for mange sykehjemsplasser, at det er penger å spare på å erstatte overflødige sykehjemsplasser med omsorgsboliger, og at omsorgsboliger egner seg bedre til å møte framtidas krav. Lillian Eriksen er ikke overrasket over konklusjonene. – Jeg har lest en rekke RO-rapporter, og konklusjonene er alltid de samme, sier hun. Rett til å klage Lillian Eriksen har mange kjepphester. En av dem er at ansatte i pleiesektoren må kjenne lovverket som regulerer helse- og sosialtjenestene – og dermed også pasienters rettigheter. – Det er en del av jobben vår å fortelle søkeren at han eller hun kan klage et avslag inn til fylkets helsetilsyn, sier hun. De 85 tilhørerne i Malvik får også vite at 90 prosent av dem som klager på avslag, får medhold hos helsetilsynet. Og de som får medhold, skal ha plass. Kommunen kan 36 > Fagbladet 9/2010 fbaargang2010 fbseksjonHEL