ikke komme unna. Hvis de ikke har ledig plass på eget sykehjem, må de ut på leiemarkedet. Et krevende regnestykke Alle har rett til nødvendig helsehjelp, og kommunen må sørge for å levere den hjelpen hver enkelt trenger. Hvis et menneske trenger heldøgns pleie og omsorg, må kommunen gi det. Et problem ved reduksjon av antall sykehjemsplasser er at noen allerede fyller opp disse plassene i dag. Av det følger spørsmålet: Hvor skal vi gjøre av disse pasientene når plassene forsvinner? Lillian Eriksen stiller spørsmålet uten å få et klart svar. Hovedtillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund i Malvik, Inger Kristiansen, følger opp med en beskrivelse av situasjonen. – Vi har nå 68 plasser inkludert 13 på KVALITET: – Det er en stor utfordring at det som er kvalitet for deg, kanskje ikke er kvalitet for meg, sier Lillian Eriksen. Hun mener kommunen må sette helt konkrete mål for hva som er kvalitet. skjermet avdeling for demente. Korttidsplassene fungerer i dag som vanlig somatiske sykehjemsplasser fordi vi ikke har nok plasser, sier hun. Sykepleieren minner om en utredning fra    > Fagbladet 9/2010 > 37 fbaargang2010 fbseksjonHEL