Seksjonsleder NYE MEDLEMMER: Camilla Thorvaldsen (t.v.) og Stina Modalen meldte seg inn da LO og Fagforbundet besøkte Høgskolen i Buskerud i Drammen. Her sammen med Sissel M. Skoghaug og Buskeruds ungdomstillitsvalgt Hanne Bekkeseth. Godtar ikke monopol Sykepleiernettverket i Fagforbundet mener studentene selv må få velge hvilket forbund de vil melde seg inn i. Sissel M. Skoghaug har i høst vært på en rekke høgskoler som utdanner sykepleiere. Sammen med lokale tillitsvalgte har lederen for Sykepleiernettverket i Fagforbundet informert studentene om forbundet, og om hva vi kan tilby sykepleierstudenter og ferdig utdannede sykepleiere. Møter motstand Fagforbundet tok også i fjor kontakt med alle høgskoler som utdanner sykepleiere, men flere steder ble de nektet å møte klassene eller å stå på stand på skolens område. Grunnen var at enkelte skoleledere anser Norsk Sykepleierforbund (NSF) som det eneste aktuelle forbund for sykepleiere. Skoghaug sier det har vært lettere å få innpass på skolene i år. Hun tror det hjalp at Jan Davidsen for andre året på forhånd sendte brev til høgskolene med informasjon om Fagforbundet og vårt tilbud til sykepleierstudenter. I brevet ble skolelederne også forberedt på at fylkeskretsene ville ta kontakt for å få møte studentene. Sissel M. Skoghaug minner om at vi har organisasjonsfrihet i Norge, og mener det er innlysende at hver enkelt student selv må få velge organisasjonstilhørighet. – For at retten til å velge hvor man skal organisere seg, skal være reell, trenger studentene informasjon om de ulike mulighetene. Og Fagforbundet er faktisk et alternativ. Fagforbundet forventer derfor at skolene bør behandle NSF og Fagforbundet likt. Nyttig mangfold – Det er mange grunner til at vi har hatt en økning på 130 prosent i antall sykepleiermedlemmer de siste tre årene. 2400 sykepleiere har allerede valgt oss, sier Skoghaug og minner om at Fagforbundet med sine over 300.000 medlemmer har stor innflytelse. – På arbeidsplasser med flere yrkesgrupper gjør det totale antallet medlemmer at vi som forbund er representert i så å si alle beslutningsorgan, og det betyr mye for medlemmene våre. Hun syns også det er viktig og nødvendig at Fagforbundet organiserer så mange forskjellige yrkesgrupper, blant annet i helsesektoren. – For å utvikle helsesektoren med innflytelse ovenfor både politikere og administrativ ledelse, trengs samarbeid mellom de som arbeider der, og ikke profesjonskamper, sier Skoghaug. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Sunt og godt med sunnhedsassistenter Et besøk ved Herlev universitetssykehus i København er en aldri så liten åpenbaring. Helsefagarbeiderne her har et bredt ansvarsområde. Sykehusets filosofi er å bruke alle ansatte – og sørge for at alle får den kompetansen som behøves for å utføre oppgavene. Helsefagarbeiderne har ansvar for alt fra pleie til tekniske oppgaver. De er nøkkelpersoner innenfor felt som dialyse og mammografi – og ja, de tar også blodprøver. Alle ansatte skal med. Alle er like verdifulle. Alle drar i samme retning. Ingen profesjonskamp. Det er ingen slåssing om arbeidsoppgavene. Grunnholdningen er at det er jobb nok til alle. Og jobbene fordeles på best mulig måte. Det innebærer for eksempel at en De ansatte ved Herlev sykehus drar lasset sammen. Ingen profesjonskamp. Det er ingen slåssing om arbeidsoppgavene. portør kan videreutdanne seg til å bli fastvakt for døende pasienter. Portørene tar blant annet blodtrykk og varsler om noe skulle skje. De ansatte oppfordres til å øke egen kompetanse. Ingen skal behøve å tenke seg om to ganger før man ber om plass på skolebenken. De som er på offensiven og ber om mer utdanning, kan også få uttelling i lønn. KJELLFRID T. BLAKSTAD Det er langt flere helsefagarbeidere i sykehus i Danmark enn i Norge. Etter en lyntitt inn i arbeidshverdagen ved Herlev sykehus får vi noe av forklaringen. Godt samarbeid mellom yrkesgruppene og gode muligheter til å videreutdanne seg. Slik vil vi også ha det i Norge. Det bygger yrkesstolthet og bidrar til å rekruttere langt flere helsefagarbeidere. Nesten samtlige helseforetak i Norge har vært på studietur til Herlev universitetssykehus. Det er gledelig – i alle fall dersom noe av kulturen og verdigrunnlaget ved det danske sykehuset overføres til Norge. 42 > Fagbladet 9/2010 fbaargang2010 fbseksjonHEL