jobb. Her kom det fram at kommunen manglet et helhetlig og koordinert tilbud.  Vi har brukt mye tid på å avdekke sviktsonene, sier prosjektleder Torill Andreassen. Østfoldbyen har nå etablert forpliktende samarbeid på tvers av forvaltningsnivåene for unge som har valgt bort videregående skole. Ut av jenterommet  Med samarbeid på tvers av forvaltningsnivåene kan vi fange opp ungdom tidligere. Utekontakten kan nå tilby hjemmebesøk med samtale til de som ikke møter til første år på videregående. Så lenge de er under 18 år er samarbeid med foreldrene en selvfølge.  Hvis en ungdom har behov for hjelp fra mer enn en instans, skal saken behandles i et ressursteam der både oppfølgingstjenesten, PPT, Nav, utekontakten, rus og psykiatri og barnevern er representert. Intensjonen er å få et skreddersydd tilbud som fører den unge tilbake til jobb, sier Andreassen og legger til:  Slik unngår vi at tenåringene blir sittende på jenteeller gutterommet helt til de fyller 18 år og kommer til Nav for å søke sosialhjelp. Ny motivasjon For Arianna kom vendepunktet da hun kom i kontakt med Grip ungdommen. GRIP UNGDOMMEN " Samarbeid mellom Sarpsborg kommune, Østfold fylkeskommune og Nav Sarpsborg. " Startet som en del av Barne-, likestillings- og familiedepartementets satsing Unge utenfor. " Målet er å tilby unge som velger bort videregående skole et skreddersydd, helhetlig tilbud på tvers av forvaltningsnivåene (kommune, fylkeskommune, stat). NY GIV " Regjeringen lanserte i august tiltak for å bedre gjennomføringen i videregående skole, Ny giv. Blant tiltakene er tidlig innsats, arbeidslivsfag, kartleggingsprøver og mer fleksibel opplæring.  Men livet var ikke enkelt like etter at jeg kutta ut de gamle vennene mine. Jeg satt mye hjemme og gråt.  Trøsten var familien min; mamma og lillesøster. Lærer i praksis Etter et halvt års praksis på Bianco startet Arianna i august på ny frisk i videregående.  Nå går jeg første året i studieretning service og samferdsel. Jeg går to dager på skolen, og tre dager er jeg utplassert i praksis på Bianco.  På grunn av skulkinga har jeg gått glipp av mye på skolen, ikke minst i matte. Det har jeg tatt opp med læreren som har sagt han vil hjelpe meg. Jeg vil ha mye lekser for å ta igjen det forsømte. Samtidig lærer jeg mye matte av å være i praksis. Jeg legger sammen og regner prosenter uten problemer  og det har jeg lært i butikken, ikke på skolen.    > Torill Andreassen, prosjektleder.  Målet er å kartlegge situasjonen og deretter lage et helhetlig tilbud i samsvar med ungdommen og foreldrenes ønsker.  Jeg forandra meg totalt. Nå fikk jeg hjelp både med norsken og med andre problemer. Og jeg fikk tilbud om praksisplass på Bianco, en skobutikk sentralt i byen. Fagbladet 9/2010 > 11 fbaargang2010 fbseksjonKIR