Jeg synes dette er en svært god mulighet til å synliggjøre og profilere de ulike fagene, og særlig barne- og ungdomsarbeiderne.ª Side 38 Seksjonsleder Mette Henriksen Aas Kirke, kultur og oppvekst ˇ€‹ Tariff 2010 " Brudd med Private barnehagers landsforbund (PBL)  mekling i oktober. " Brudd med Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA)  mekling til høsten. " Enighet ved Drammens teater som har egen overenskomst. Side 28 29 ˇ€‹ Verdiarv Verdensarvstatusen utfordrer verdidebatter, som for eksempel utbygging av vannkraft. Geiranger kommune ser for seg ei grønnere framtid. Side 32 ˇ€‹ Ansvar for mobbing Skolene har et stort ansvar for å forebygge og stoppe mobbing. Planlagte samtaler med enkeltelever er et godt verktøy, mener fokusforfatteren. Side 36 Alarmtelefon Barn og unge kan få hjelp 24 timer i døgnet av erfarne telefonvakter ved Alarmtelefonen 116 111. Driftsansvaret er i Kristiansand, men i nær kontakt med lokale barnevern. Side 30 Fagbladet 9/2010 > 27 Foto: Eva Kylland fbaargang2010 fbseksjonKIR