Vil overta barnevernsmarkedet Adolfsen-konsernet vil bli størst på privat barnevern. Du må bli stor for å overleve, ifølge daglig leder i nystartede Aberia Oppvekst og Utvikling, Tom Kristian Altenborn. Eierne i Adolfsen Group, brødrene Kristian og Roger Adolfsen, investerer i privat barnevern. I juli stiftet de selskapet Aberia Oppvekst og Utvikling as, med ambisjoner om å bli den ledende private aktøren innen barnevern i Norge. I første omgang har Aberia kjøpt opp Nordre Kråkerud Gård Kysthuset as (NKGK), som driver 13 barnevernsinstitusjoner i Østfold. I fjor solgte NKGK tjenester til Bufetat og barnevernet i Oslo for 68 millioner kroner. – Det er ikke lett å være en liten aktør i barnevernet i dag. Ved å bli større vil vi tilby et bredere tilbud samtidig som vi bevarer særegenhetene på hver enkelt institusjon, sier daglig leder, Tom Kristian Altenborn. Brødrene Adolfsen eier blant annet Norlandia-konsernet, som består av hoteller, sykehushoteller, sykehjem og eiendom i Norge og utenlands. Datterselskapet Norlandia Omsorg, som brødrene startet for 13 år siden, solgte i 2008 tjen- ester for 254 millioner kroner. Nå vil de kjøpe opp flere barne- vernsinstitusjoner. Aberia bygger også ut kompetansen med sexologer og ambulerende rusteam. – Det blir for kunden som å gå i et stort varehus med sement og byggevarer, med alle tilbud samlet på ett sted. Dermed utfordrer han Aleris Ungplan, den dominerende private leverandøren per i dag, som selger barnevernstjenester for rundt 300 millioner kroner i året. Hele 200 ansatte følger med NKGK inn i det nye selskapet. De fikk tariffavtale for fire år siden. Avtalen vil omfatte de nye virk- STORMARKED: Daglig leder i Aberia Oppvekst og Utvikling, Tom Kristian Altenborn, vil friste Bufetat med bredt utvalg. somhetene som kjøpes opp, lover Altenborn. – Vi ser på det som en naturlig del av kvaliteten vi tilbyr. Tekst og foto: EIRIK DAHL VIGGEN, FONTENE Brudd i private barnehager Det ble brudd i tariffoppgjøret med Private barnehagers landsforbund (PBL) før sommerferien. I midten av oktober går oppgjøret til mekling. – Vårt krav er at de ansatte skal få omtrent samme resultat som de kommunalt ansatte har fått. Dette kunne ikke arbeidsgiverne godta, sier Mette Henriksen Aas, forhandlingsleder og leder av Seksjon kirke, kultur og oppvekst. Fagforbundet krever like lønns- og pensjonsforhold, og like vilkår for ansatte i private som i kommunale barnehager. – Tilbudet fra PBL inneholdt både lavere lønnstillegg enn i kommunal sektor og innstramninger i rettigheter som sykepenger og ammefri. Det er urimelig, påpeker Henriksen Aas. – Arbeidsgiverne snakker ofte om at det bør være likeverdige økonomiske vilkår for private og kommunale barnehager. Like vilkår kan da ikke bare gjelde finansieringa? undrer hun.    TB Fornøyd med ny avtale De ansatte ved Drammens teater har fått den samme økonomiske avtalen som ved de øvrige teatrene i landet. Det er Fagforbundet godt fornøyd med. Forhandlerne kom først i mål etter å ha forhandlet på overtid hele natta. Avtalen innebærer at de ansatte får et tillegg på totalt 12.475 kroner. Fra 1. juli fikk de et generelt tillegg på 3000 kroner og et lavlønn/likelønnstillegg på 975 kroner. Fra 1. november får de ytterligere 8500 kroner. – Avtalen innebærer at vi har klart å opprettholde prinsippet om lik lønn for likt arbeid ved de ulike teatrene i landet. De andre teatrene har en felles overenskomst, mens Drammens teater har en egen avtale. Derfor var det viktig for oss å få gjennomslag for prinsippet om likebehandling på tvers av avtalene, sier Fagforbundets forhandler, Arvid Tønnesen. PF Fagbladet 9/2010 > 29 Illustrasjonsfoto: Jan Erik Østlie Illustrasjonsfoto: Per Flakstad fbaargang2010 fbseksjonKIR